Indoda ‘igwaze yabulala’ indodana (9) yazilengisa

525

 Unina wengane usola ingcindezi yokuphelelwa umsebenzi esokeni lakhe


uNkz Mbalenhle Mfolozi ongunina wengane ebulewe, uSamkelo Mfolozi (9).

NOMFUNDO NGWANE

KUBATSHAZWAisihlu-ku indoda igwaza ibulala indodana yayo eneminyaka ewu-9 ubudala maqede yazilengisa, yangabhala ngisho incwadi echaza ngesizathu sokugila le mihlola.

Kubikwa ukuthi batholakale ngemuva kwezinsuku ezintathu sebethule uMnu Sibusiso Ndwalane (34) nendodana yakhe, uSamkelo Mfolozi (9) obefunda uGrade 5 eSiphingo Primary School. Batholwe emzini kaMnu Ndwalane okwa-CC, eMlazi. 

UMnu Ndwalale ungowase-

Mthwalume kodwa ubesehlala eMlazi ngenxa yomsebenzi.Ngokuthola kweLANGA ngonina wengane uNkz Mbalenhle Mfolozi (27), okunguyena ofike kuqala endaweni yesigameko, lesi sehla-kalo senzeke engekho eThekwini, njengoba ehlala eHarding ngoko-msebenzi. 

   Uthi kuphoqeleke ukuba ashiye konke abekwenza eHarding ngesikhathi sekuphele izinsuku engamtholi uyise wengane yakhe ocingweni.

“Ngithole ukuthi ufike ekhaya ngoMsombuluko ntambama kukhona umfowethu, wacela indodana yethu ukuba ayoyisiza ngomsebe-nzi wesikole, okuyinto abejwayele ukuyenza, ukuyilanda ekhaya ayohlala nayo kwakhe. 

“Ngimshayele ucingo ngoMso-mbuluko wangalubamba ngemuva kokuba bengitshele ukuthi uhambe nendodana yethu. Kangi-zange nginake ukuthi kukhona okushaya amanzi emuva kokumfo-nela okokuqala engalubambi.

“Ngiqale ukwethuka ngoLwesi-thathu uma bengifonela ekhaya, bethi akayibuyisanga ingane ngoMsombuluko, okwenze yangaya nasesikoleni ngoLwesithathu. Ngimshayele kaningi ucingo lu-ngaphendulwa,” kusho uNkz Mfolozi.

Uthi esesola ukuthi kukhona okungahambi kahle, uqonde eThekwini ngalo uLwesithathu. Uthi okumenze wasola kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi bane-nkinga wukungalubambi kwesoka lakhe ucingo izinsuku zilandelana, futhi lingaluphenduli.

“Ngifike endlini yakhe kukhiyiwe ngangqongqoza. Kakuphendu-langa muntu ngabe sengiyobuza komakhelwane, ngacela ukuba bangisize sigqekeze endlini yakhe sibheke khona. 

“Singene endlini sa-mfica ezile-ngisile indodana yethu ilele 

embhedeni wakhe 

inenxeba lokugwazwa emqaleni,” kusho uNkz Mfolozi.

Uthi umufi ubeyithanda kakhulu indodana yabo, kungu-kuphela kwayo. Uthi bebengahlukani, ubetha-nda ukuchitha isikhathi sakhe esini-ngi nayo. 

Uthi yize engabhalanga ncwadi echazayo ngokuzibulala kwakhe 

nendodana yabo, kodwa into abeyazi wukuthi kayimphethe kahle eyokulahleke-lwa wumsebenzi owamphelela. Uthi bese kunezinyanga ehleli ekhaya. “Ngokwazi kwami ibisakhona imali eyaphuma emsebenzini wakhe, ubengakabi nayo inkinga yemali ebisingamenza aqede ngempilo yakhe. Nami ngiyasebe-nza indodana yethu ibingeke iswele ukuthi ubesengaze athathe isinqumo sokuzibulala,” kusho uNkz Mfolozi.

UNkz Mfolozi utshele ILANGA ukuthi uyise wengane yakhe uzi-bulala nje, ubudlelwano babo bebuhamba kahle, bengenazo izinkinga futhi bebengakaze baxabane.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbele, usiqinisekisile lesi siga-meko. Uthe amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokuthola-

kala kwezidumbu.

Previous articleuMasipala nabaculi bapiklelane kungcwatshwa umajotha
Next articleKuboshwe umngcwabi ‘ontshontshe’ ibhokisi