Inethemba lokungenisa kumaskandi indodakazi yeNdidane

349

MTHOBISI SITHOLE

IGABE ngekhono layo ekufukuleni umculo wabesifazane indodakazi yowayeyisilomo somculi kamasikandi uMtshengiseni “INdidane” Gcwensa (ongasekho) waseMngeni, KwaMajozi, eMsinga. UKhon’zogcina “Indodakazi yeNdidane” Gcwensa (22), ithi nakuba izazi izinselelo zokungasekwa ngendlela egculisayo komculo wabesifazane endimeni yomculo wesintu, kodwa igabe ngephimbo layo nokuthi mhlawumbe uzobakhona umehluko uma kungena intsha yesifazane kumasikandi. Itshele leli phephandaba ukuthi njengoba nasemculweni ingene kalula, ikholelwa ngukuthi konke kuzohamba kahle, ubonakale nomnikelo womculo wayo emkhakheni wabesifazane. Ithi esikhathini esedlule namanje, kugqame Izingane Zoma, Imithente, Buselaphi, Vumile Mngoma, Boneni noBonakele.

“Sengibonile ukuthi emculweni kunzima, kodwa ngizobekezela ngoba abantu bakhombise ukuwuthanda umculo wami. Ngiyazi nokuthi abantu besifazane bacindezelekile, awesekwa ngokugculisayo umculo wabo, kodwa nginethemba lokuthi mhlawumbe lungaba khona ushintsho oluvelayo uma sifika nathi singabantu abasha besifazane, ” kusho iNdodakazi yeNdidane.

Itshele leli phephandaba ukuthi ikhono lomculo kuyona, sekunesikhathi eside livelile emphakathini wangakubo. Ithi kusukela isafunda isikole beyiziqopha ngeselula, icule kwaba khona abayikhuthazayo ukuba ilifezekise iphupho layo uma beyizwa icula.
“Angiphushwanga ngabantu emculweni, ikhono lami ngizibonele lona kwaba khona abangisizayo ukuba lifezeke. Nasekhaya ngesikhathi ngibatshela ngesifiso sami sokucula, bathe kungcono uma lokhu ngikwenza ngothando kungekho abangiphushayo. Ekhaya-ke yikhaya lomculo, njengoba nabalandeli bakababa(Indidane) bengiseka kwengikwenzayo- ngithemba ukuthi ngizokhula emculweni,” kusho iNdodakazi yeNdidane.

Ithe iqede isikole ngonyaka ka-2020 eSakhisizwe High eMsinga. Ithi beyinothando lokuqhubeka nemfundo ephakeme yenze iziqu zobudokotela. Iveze ukuthi izimo zokweswela imali yokuqhubeka, ziphoqe ukuba izame amatoho ukuze iqophe umculo wayo.

“Ngisazoqhubeka nemfundo ephakeme uma izimo zivumile,” kusho yona.
ngoNhlaba (May) nyakenye, ikhiphe single esihloko esithi “Uthando Aluboni” kwathi sekuzophela unyaka yakhipha albhamu egcwele esihloko esithi “Wena Uyohlal Unje”. Ithi ithathe ingoma yeqembu likayise ebelibizwa ngeZintombi Zamageza, yayifudumeza.

“Bekufanele ngingene ngawo umsebenzi kababa ukuze babone abantu ukuthi zijikile impela izinto emculweni. Kungisebenzele kakhulu lokho. Isifiso sami esikhulu manje ngukuthi ngithole inkampani ezobheka umsebenzi wami ngoba lona bengizenzela ngamandla ami” isho kanje.

Ithi ngokuqhubeka kwesikhathi, izopika abesilisa emculweni wayo ukuze ingenise nakwabesilisa. Inzalo yeNdidane iyaqhubeka nomculo nendodana yayo uSphesihle “Ithole leNdidane” Gcwensa ithathe iqembu likayise Amageza Amahle emuva kokuba beliholwa uPotso “Commander” Ngobese ekushoneni kwayo iNdidane ngoNtulikazi (July) ngonyaka ka-2015.
Mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKukhalwa ngesihluku kubulawa abahlanu bomndeni ngocelemba
Next articleIthathwa njengendawo yenhlekelele iKZN