Ingebhe kosomatekisi besifazane abadalule inkohlakalo kasoseshini

176

PHUMLANI GAMA 

BAHLAFUNA bejeqeja okwenyamaze  osomatekisi besifazane abangaphansi kukasoseshini waseKlipriver, eMnambithi, abathi basongelwa ngokubulawa. Batshele ILANGALempelasonto ukuthi basola ukuthi ukudalula kwabo inkohlakalo yokudliwa kwemali kasoseshini – ebalelwa ngaphezulu kuka-R3 million – yikhona okubadalela amazinyo abushelelezi. 

Bathi ingxenye yabo igcine ezindlekweni zokuqasha onogada ngenhloso yokuqinisa ezokuphepha kwabo. 

Lo soseshini unamatekisi angaphezulu kuka-900, wonke anombandela wokuthi kufanele akhokhe “imali yebhakede” ewu-R200 ngesonto. IKlipriver ngomunye wososeshini abakhungethwe wudlame oluhambisana nokubulawa kosomatekisi, ikakhulukazi
abasezikhundleni zokuphathwa kwawo. 

ILANGA libike kakhulu ngezigameko zokubulawa kosomatekisi kule ndawo. Osomatekisi besifazane abafike emahhovisi aleli phephandaba, bathi baphethe umsebenzi owashiywa ngabayeni babo, abangasekho emhlabeni. 

UNkk Mercy Gamede (osesithombeni), uthe ziningi izinselelo ababhekena nazo kodwa okuphambili abafuna ukuthi kulungiswe, wukunyamalala kwemali kasoseshini, kungaqondakali ukuthi isebenze kanjani. “Isono sethu kwaba wukuthi kwadutshulwa ubaba uMasondo owayengusihlalo wethu, nabanye ozakwethu. Kwaqokwa mina nabanye, kwathiwa kuzofanele sibambe usoseshini okwesikhashana, kusalungiswa udaba lokuvalwa kwezikhala ezivulekile. “Safika sathola ukuthi kuningi okungalungile obekwenzeka. Saya ebhange siyocela ukuba lisikhiphele isitatimende ngokusebenza kwemali kasoseshini. Kulapho esathola khona ukuthi kunemali ebisebenza ngaphandle kokuba kwaziswe amalungu enhlangano. 

“Enye imali ibisentshenziselwa ukuthenga izimoto, ezinye zazo zibuye zenze imisebenzi engahlangene nososeshini. Ngikhuluma nje, ezinye zezimoto zihamba izingane zabathile,” kusho uNkk Gamede. 

UMnu Boy Zondi, ongusihlalo weSantaco KwaZulu-Natal, uthe ziyaziwa izinkinga zalo soseshini, kodwa kakukho azokuphawula ngoba lolu wudaba okufanele lukhulunywe ngokucophelela. 

Umphathi wamaphoyisa esiFundeni uThukela, uCaptain Jabulani Khumalo, uthe kuningi ukukhathazeka ngezinkinga zalo soseshini. Uthe akhona amacala avuliwe, kodwa lokho kakuchazi ukuthi bona njengamaphoyisa kufanele bagijimele ukuyobopha abantu, ngaphandle kokuthola imvume kumshushisi. 

“Omama abagijimele kwabezindaba ngiyabazi, futhi udaba lwabo ngiyalwazi. Iningi labantu asebebulewe kulo soseshini ngiyabazi. Inkinga isuka ngabantu besibongo esisodwa, okungesakwaGamede. Amanye amacala aphenywa ezingeni lesifundazwe,” kusho uKhumalo. 

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleOwayehlekwa “esachatha” izimoto usenegaraji lakhe
Next articleKuvele ukuthi uMama weBhantshi ubengapholisi maseko ukukhipha imali uma sekubulewe abebakhavile