Ingebhe ngesimemezelo se-Anglo American mayelana nezisebenzi

160

INTATHELI YELANGA

KUNOVALO ngokwenyuka kwesibalo sezakhamizi zaseNingizimu Afrika ezingasebenzi, emuva kokuba inkampani eyengamele izimayini ze-platinum negolide, i-Anglo American, imemezele ukuthi ingase idilize izisebenzi ezibalelwa ngaphezulu kuka-3700 ngoba ingasakwazi ukwenza kahle inzuzo ngenxa yokungahanjiswa ngendlela efanele komkhiqizo wayo. 

Lezi zindaba ezivele ngoMsombuluko, kazehlanga kahle ezinhlakeni ezahlukene okubalwa kuzo nezinyunyana zezisebenzi. 

Ngeke kudilizwe izisebenzi kuphela, kodwa kuzonqanyulwa nezivumelwano zokusebenzisana eziwu-620 nezinkampani zosonkontileka abazimele, ezihlinzeka le nkampani ngezinsiza ezahlukene. 

Inyunyana i-Amcu – eholwa nguMnu Joseph Mathunjwa – iveze ukuthi nakuba kungekho ezokwenza, kodwa iyafisa ukuthi le nkampani isibuyekeze isinqumo sayo ngoba bwww.ilanganews.co.za

Previous articleZiyime emthumeni kimi indodana ingibuza ngobudoda
Next article“Abebeyocela usizo” badubule babulala inyanga