Ingebhe ngokuphelelwa yimali kweNingizimu Afrika

1574

INTATHELI YELANGA 

ISIQUBULE ukukhathazeka ezweni imibiko mayelana nengwadla yokuphelelwa kweNingizimu Afrika yimali. 

Kubikwa ukuthi ukucwila kukahulumeni ezikweletini yikhona okubhebhethekisa le nkinga, kanti lesi simo sizoba nomthelela ozokhinyabeza umnotho wezwe, kushayeke
kakhulu nabathengi.  

UMnyango wezeMali, oholwa nguMnu Enoch Godongwana, ongungqongqoshe (osesithombeni), kubikwa ukuthi usuphakamise izinyathelo zokuba kuncishiswe ukusetshenziswa  kwemali eminyangweni kahulumeni. 

Ngokombiko weSunday Times, umnyango uphakamise ukuba kumiswe ukuqashwa kwezisebenzi kuhulumeni nokutshala imali kweminye imisebenzi yengqalasizinda, futhi kuqashelwe nezinga lokukhushulwa kwamaholo ezisebenzi zikahulumeni.

Kubikwa ukuthi uhulumeni usebenzisa imali engaphezulu kakhulu kwaleyo oyitholayo, okukhomba ukuthi kunokushoda kwemali (deficit) okukhulayo, okuphoqa ukuba izwe liboleke ukuze likwazi ukubhekana nezindleko. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleIkhuphula amathemba eyokwakhiwa kwefemu yempuphu eZululand
Next articleInkombankombane “ngezibozi” zamabhilidi