INGENISWE ESIBHEDLELA INKOSI MANGOSUTHU BUTHELEZI

1264
UNDUNANKULU kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ongeniswe esibhedlela.

UNGENISWE esibhedlela ngoMsombuluko emuva kokunyukelwa wumfutho wegazi uNdunankulu kaZulu ongumengameli we-IFP ngokuhlonishwa, iNkosi Mangosuthu Buthelezi. Lokhu kuqinisekiswe wumndeni walo mholi ngesitatimende esithunyelelwe abezindaba. Ngokwesitatimende esikhishwe wumndeni izolo, odokotela beNkosi Buthelezi babone kungcono ukuba ingeniswe esibhedlela ukuze ihlolwe ngendlela efanele. Umndeni ukhiphe lesi sitatimende emuva kokuba indaba yokungeniswa kweNkosi Buthelezi ifinyelele kwabezindaba, base beqala bephonsa imibuzo.


Nokho akukho mininingwane engaphezu kwalokhu okuvezile umndeni, kanti unxuse kuba ike ime imibuzo ngesimo sempilo kaShenge. “Uma kukhona okunye okumele sikubike, siyokhipha esinye isitatimende uma uMntwana uButhelezi esebuye ekhaya,” kusho umndeni. Kunxuswe abafisa ukwedlulisela izilokotho ezinhle ukuba bazithumelele kuNkk Lyndith Waller, ongunobhala weNkosi Buthelezi, ekhelini lobhalonyazi (e-mail adress) elithi: lyndithw@ifp.co.za. INkosi Buthelezi ibalwa nezinye izingqungqulu zabaholi uMdali obanike isikhathi eside sokuphila njengoba ineminyaka ewu-93 ubudala, kanti isabukeka iwumqemane njengoba izifikela mathupha emicimbini ethinta uZulu ne-IFP uma kunesidingo.

Previous articleKUPHUME ISIDUMBU KUBANGWA INDAWO YOKUPAKA NOMFUNDO NGWANE USOLA
Next articleIminjunju ngentombazanyana eyebiwa eminyakeni ewu-31 edlule