Ingoma entsha kaSfiso Ncwane

1393
Umucu ashiya ewuqophile uzophuma ngoZibandlela

JOHN HLONGWA 

BAZOTHOBEKA amanxeba abalandeli bakaSfiso Ncwane, owayeyisihlabani somculo wokholo, njengoba kuzophuma ingoma yakhe entsha (single) ekuqaleni kukaZibandlela (December). 

Le ngoma kubikwa ukuthi izophuma ngosuku adlula ngalo 

emhlabeni uSfiso, okungumhla ka-05 kuZibandlela. 

Indaba yale ngoma ivezwe ngu-Hlengiwe Mhlaba ngesikhathi ecu-la emcimbini i-AfriGospel Unite, okuwumcimbi waminyaka yonke ohlelwa yiNcwane Communica-tions ka-Ayanda Ncwane. Lo mci-mbi wenzelwa eSibusisiwe Hall eMandeni. 

UHlengiwe, ekhuluma ebhekise ku-Ayanda, uthe: “Ngicela siqede okwakucelwe nguSifiso esa-phila ukuba ngifake izwi lami engomeni ayeseyiqophile wayibeka. Ngibona sekuyisikhathi sokuba ngiqhubeke nomsebenzi awucela. 

“Njengamanje ngilinde wena (Ayanda) ukuba usho usuku ongidi-nga ngalo ngizofaka izwi lami engomeni.” Ngesikhathi esho lawa mazwi abantu bazwakale begquma kuzwakala ukuthi le nkulumo ibathinta emoyeni.   

ILANGALangeSonto libe seli-xoxisana no-Ayanda ukuzwa ukuthi ngabe isicelo sikaHlengiwe siyaphumelela na. 

“Le nkulumo kaHlengiwe ubab’ uNcwane wayisho esaphila ngo-2016, wathi kunengoma afuna ukufaka iphimbo likaHlengiwe kuyona. Ngenxa yokuba bhizi bekungakenzeki kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi ngomhla ka-05 kuZibandlela izophuma isingili yakhe ezobe isinephimbo likaHlengiwe. Inkinga ekade sibhekene nayo wukuthi besizama ukuphusha kakhulu aBatha-ndwa sibafaka kubantu. 

“Njengamanje aBathandwa sebe-yaziwa, sesizobhekana nengoma eceliwe. Le ngoma masiyenza ngeke idayiswe kodwa sizobe siyenzela abala-ndeli bakaSfiso. Ngeke siyimakethe ngisho ukuyimaketha,” kusho yena.

USfiso wadlula emhlabeni ngo-2016 ngemuva kokuxinwa wukugula isikhashana. 

Ezihlokweni zezingoma zakhe eziningi belingasali igama elithi baba njengoba kukhona ethi Kulungile Baba eyaduma kakhulu; ngethi Bayede Baba; Baba Ngiyabonga; Baba Ngiyavuma; Wethembekile Ubaba. 

Previous articleOweSenegal uthi bazoyihlonipha i-Uganda
Next articleIChiefs nezinhlelo zokubolekisa umdlali