Ingqayizivele yethuba “emavukaneni” omculo wesintu 

224

THANDI ZONDI

BAZOTHOLA ithuba eliyingqayizivele abomculo wesintu abangakaveleli, ohlelweni olusha oluthi, “Umculo Wakithi”, oluzoqala ukudlala kuSABC 1, mhla ka-4 kuNhlolanja (February) ngonyaka ozayo. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuvundulula amakhono emculweni wesintu ngokwehlukana kwawo; okubalwa isicathamiya, umaskandi nombhaqanga. 

   U-Alex Memela (ophakathi) ongumhleli nomsunguli walo mncintiswano, uthi uqoke ukugxila emculweni wesintu ngoba kubalulekile ukuba intsha izazi ukuthi ingobani. 

  Lo mncintiswano uzohambela izifundazwe ezahlukene kuthungathwa ikhono; okubalwa iGauteng, iKwaZulu-Natal, iLimpopo, iMpumalanga ne-Eastern Cape. Abethuli bohlelo kuzoba nguKhathide “Tshatha” Ngobe (okwesokudla) noGadla Nxumalo (okwesokunxele). Amajaji nguBuselaphi Gxowa nelinye ilungu elingusaziwayo elingakadalulwa. 

Uhlelo luzoba yiziqephu eziwu-13. Umphakathi uzovuleleka ukuvota uma sekuqokwe abathathu abahamba phambili. 

Iqembu eliyophumba phambili liyoduka no-R500 000, abafinyelele kwi-top 5 bazothola izipho eziyimithobanhliziyo. 

Previous articleIbalulekile imigomo nezimvume zokungena kuleli
Next articleisicelo somnyango ezikhungweni zemfundo ephakeme ngodlame kwabesifazane