Ingqungquthela yokuqala ye-IFP ngaphandle kukaShenge

343BHEKI NDLOVANA

NJENGOBA kungokokuqala ukuba i-IFP ihlangane engqungqutheleni yayo yenqubomgomo yeqembu engasekho umsunguli walo iNkosi Mangosuthu Buthelezi, iqembu lithi liyasizwa isikhala sokungabikho kwakhe.

Okhulumela i-IFP uMnu Mkhuleko Hlengwa esithangamini sabezindaba ngoMsombuluko ntambama eMpangeni, lapho kwenzelwe khona le ngqungquthela yeqembu eqala namhlanje ngoLwesibili kuze kube wuLwesithathu uthe sikhulu isikhala sikaMntwana waKwaPhindangene.

“Silokhu sizizwe njalo ukuthi sinokugodola ngokuthi akekho phakathi kwethu kodwa siyaduduzeka ukuthi usishiye umsebenzi ewenzile, olethe ngaphakathi eqenjini uzinzo, waletha ngaphakathi eqenjini umbono wokuthi kufanele sihambe kanjani siya phambili. Sinakho ukududuzeka ngaphakathi ezinhliziyweni ngokuthi umsebenzi wakhe siyakwazi ukuwuqhuba siwufeze,” kusho uMnu Hlengwa.

Uqhube wathi i-IFP ikhula ngesivinini, wathi banamaziko cishe awu-850 alungele ukugcoba.
“Sithi sigcoba kube kungena amanye. Ngakho-ke into esiduduzayo wukuthi umsebenzi kaMntwana waKwaPhindangene uyaqhubeka, futhi sinakho ukuthokoza ukuthi uMhlonishwa uMengameli uVelenkosini Hlabisa ulokhu ewuphathe ngesinono njalo umsebenzi weqembu, eqinisekisa ukuthi kunozinzo nobumbano, nokuthi sonke sibhekene ngqo nomsebenzi wesizwe. Lokho-ke kwenza ukuthi noma uMntwana engekho phakathi kwethu kodwa sazi ukuthi ekuphumuleni kwakhe ushiye abesilisa nabesifazane abazokwazi ukubhekana nezinselelo,” kulanda uMnu Hlengwa.

“Simkhumbule impela uMntwana. Isikhala sakhe sikhona, kodwa siyazi ukuthi usinikezile indlela okufanele siyihambe,” kuqhuba uMnu Hlengwa.

Ingqungquthela ye-IFP selokhu yagcina ukwenziwa ngonyaka u-2008 njengoba ize yenziwa kulo nyaka. UMnu Hlengwa uthi okwenze kwathatha isikhathi eside yizinselelo iqembu elike labhekana nazo.

“Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka ka-2011 kwaba khona ukwehlukana ngaphakathi eqenjini, ngakho-ke kule minyaka edlule besizibophezele ekulungiseni izinhlaka zeqembu nasekuqinisekiseni ukuthi iqembu limile nokuthi lizokwazi ukubhekana nezinselelo zezombusazwe nempilo yabantu baseNingizimu Afrika,” kuchaza uMnu Hlengwa.   

Previous articleIsililo ngokushona kukaZahara
Next articleUtuswe nesigingci sakhe “sezimanga” uZahara