Ingwadla ngezicelo ezintsha zabafundi emanyuvesi

201
NGUDKT Blade Nzimande

MTHOBISI SITHOLE

ZIYINGCOSANA izikhungo zemfundo ephakeme ezizokwamukela izicelo zabafundi ezifike kamuva esikhathini esasibekiwe sokuvalwa kokufakwa kwezicelo nyakenye. Ngokwejwayelekile izicelo ezifakwa emuva kwesikhathi zifakwa enyakeni omusha. UNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme uDkt Blade Nzimande uthi ezinye zezikhungo zemfundo zikhala ngokuthi kuphuziwe kakhulu ukukhishwa kwemiphumela kamatikuletsheni kulo nyaka.

Uveze lezi zindaba ngoLwesithathu olwedlule. Uthi izikhungo zithi ukuphuza ukuphuma kwemiphumela yabafundi bakamatikuletsheni, kuphazamisa izinhlelo zazo zokubhalisa nokuqala uhlelo lokufunda nokufundisa kubambezelekile. Imiphumela kamatikuletsheni iphume mhlaka-19 kwephezulu.
“Luyinkinga kakhulu lolu daba, yingakho sekukhona uhlelo lokuthi abafuna ukubheka izikhala ezivulekile ezikhungweni, babhalise ngaphansi kohlelo lomnyango esinalo i-Central Applications Clearing House okuyilapho bezokwazi ukubheka izikhala ezikhona kwezinye izikhungo,” esho. Uthi ukulindela kwabafundi ukubizwa emanyuvesi kuzobambezela abanye, kufanele babheke online izikhala zeziqu ezisavulekile, bafake kuzona izicelo.

Phakathi kwezikhungo zemfundo ephakeme ezithembise ukuthi zizokwamukela izicelo ezifike emuva kwesikhathi ngokusho kukaDkt Nzimande, iDurban University of Techology, iMangosuthu University of Technology, iFort Hare University, iWalter Sisulu University, neCape Peninsula University of Technology, Rhodes University neTswane University of Technology. University of KwaZulu-Natal, ingenye yamanyuvesi kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal ezichithayo izicelo ezintsha ezifika kulo nyaka. Okhulumela inyuvesi uNkz Nomarh Zondo uthi bazokwamukela izitshudeni eziwu-9000 ezintsha ezivela kumatikuletsheni.

Uthi isitshudeni esithole isikhala kule nyuvesi, sizokwaziswa nge-sms noma i-email. Uthi le nyuvesi ithole izicelo zabafundi abasha eziwu-160 059 abafuna ukufunda kuyona. Uthi akekho umfundi ovumeleke ukuzifikela mathuba ezofuna isikhala kule nyuvesi futhi asikho isicelo esifike emuva kwesikhathi esizokwamukelwa. Okhulumela iMangosuthu University of Technolgy uNkk Mbali Mkhize, uthi kulo nyaka banezikhala zabafundi abawu-3 852 kuphela.

UNgqongqoshe uDkt Nzimande uthi amanyuvesi athole izicelo ezingaphezulu kuka-270 000 kulo nyaka. Uveze ukuthi izikhala eziwu-22 000 ezabafundela ubuthishela. Uthi njengoba bebalelwa ku-572 000 abaphase umatikuletsheni kulo nyaka, kufanele abanye baye emakolishi.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleBakhala ngokubhuquza neziqu emakhaya odokotela
Next articleBakhathazekile abazali ngodado abafundela emnyango