INJABULO ABANTU BENIKEZWA IMISEBENZI WUMASIPALA

234
BEYIBHALWE ebusweni injabulo kwabayingxenye yabangaphezulu kuka-200 abaqashwe wuMasipala wesiFunda Umzinyathi, ngokohlelo lwe-EPWP.
UMfu Petros Ngubane oyimeya kulo masipala, ubayale ngokuziphatha kahle emsebenzini nokondla imindeni yabo. ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

NONHLAKANIPHO SHINGA
INJABULO beyibhalwe ebusweni ebantwini abawu-75 abayingxenye yabangaphezulu kuka-200, abanikwe umsebenzi wonyaka ohlelweni lwe EPWP, kuMasipala wesiFunda Umzinyathi. NgoLwesibili, iMeya yawo uMfu Patros Ngubane, ihambele uMasipala Umvoti, lapho kuqashwe khona abawu-75, abakujabulele ukuthi bazofunda amakhono emisebenzi ezobasiza uma sebephelelwe yizinkontileka zabo. Lo masipala eminyakeni edlule uqhamuke nohlelo lokuthi abaqashwe ngaphansi kwalo bafunde imisebenzi ehlukene, abazokwazi ukuziphilisa ngayo. “Saqala lolu hlelo sakhetha ukuthi abantu abaqashwe ngaphansi kwalo, kumele kube nolwazi abalufundayo okuhlanganisa ukwenza ifenisha ngepulangwe, ukufundela ukupheka nokubhaka, ukuba ngonogada, nokunye okuningi.


“Lokhu sikwenzela ukuthi abantu bakwazi ukusebenzisa amakhono abasuke sebewatholile noma sebephelelwe yizinkontileka zabo,” kusho uMfu Ngubane. Uphinde waveza ukuthi kunendawo ese-United States of America (USA) abahlela ukwakha ubudlelwano nayo lapho bezothatha abambalwa abangaphansi kwalo masipala, babayise khona bayofunda ngokulima endaweni encane kodwa kuphume imikhiqizo eminingi. “Labo esiyobathatha siyobe sibathathe ngaphansi kwalo lolu hlelo, nabayobuya bafundise nabanye ngabazobe bekufundile. Sifisa ukungena kakhulu emkhakheni wezokulima ngoba indawo yethu iyakuvumela lokho,” kusho uMfu Ngubane. UNkk Amanda Dlamini ongaphansi kukaMasipala Umvoti, uthe akakwazanga nokuqeda isikole njengoba wagcina kwa-Grade 11 kulandela ukungabi kuhle kwesimo sakubo. “Ngemali engizoyithola lapha, ngizokwazi ukondla ekhaya futhi ngifisa ukuthi ngikwazi ukuqongelela nemali engizokwenza ngayo noma yizifundo zekhompyutha uma seliphelile leli toho,” esho.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleINQOBILE I-SUNDOWNS
Next articleBadutshulwe bafa ujokhi nosomatekisi besemotweni