Injabulo befakelwa amanzi “abebephuza” nezimbongolo

268

NONHLAKANIPHO SHINGA

BEYIBHALWE emehlweni injabulo kubantu baseMatshemhlophe, KwaNongoma, kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lwamanzi afakwe wuMasipala wesiFunda iZululand kule ndawo ngoLwesibili. 

Lo mphakathi othi ububangisana nezimbo-ngolo nezinkomo ngamanzi omfula, uthi ubusulahle ithemba, uzitshela ukuthi uyophila le mpilo. 

UNkk Khululiwe Zondi ongesinye sezakhamizi zakule ndawo, uthe lolu hlelo lusheshe ngendlela eyisimanga; luqale ezinyangeni ezimbili ezedlule njengoba sebewaphuza amanzi namhlanje.

Ikhansela lendawo, uMnu Thomas Ndwandwe, nalo lihambe emazwini kaNkk Zondi, lithe bajabulile kakhulu bewumphakathi ngoba izingane zale ndawo sezizoke zibe nesikhathi sokudlala, okuyinto ebezingasayazi njengoba bezibuya esikoleni ziyokha amanzi emfuleni. 

IMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, ithe lolu hlelo lwamanzi aphushwa ngamandla elanga (solar boreholes) selusize imiphakathi eminingi eZululand, okubalwa owaseMatshemhlophe, owaseSigubudu, owaseNdlanzini nowakwaKwaGugothandayo.

Uphethe ngokunxusa umphakathi ukuba uyiphath-se okwezikhali zamaNtungwa ingqalasizinda yamanzi.

Previous articleAmakhosi azohlinzekwa ngezokuphepha ezigodlweni
Next articleIzingane zethu sezenza kithi lokhu esasikwenza kubazali bethu