Inkantolo ivune amakhansela kolokuxoshwa eMvoti

305

NONHLAKANIPHO SHINGA

SIJABULISE amakhansela e-IFP kuMasipala waseMvoti isinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esikhahlela esokuxoshwa kwawo wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, oholwa nguNkk Bongi Sithole-Moloi.

Lesi sinqumo esinyathela esomnyango siphume ngoLwesihlanu.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngoNtulikazi (July) amakhansela aseMvoti awu-9, abekwa amacala ngusomlomo walo masipala, uMnu Mfundo Masondo, esolwa ngokulova emihlanganweni emine. 

Ngemuva kokunikwa isikhathi sokuba achaze ukuthi kungani kufanele angaxoshwa, la makhansela – awu-8 eqembu le-IFP nelilodwa le-ABC – aziphendulela, kodwa isigungu sokuhlunyeleliswa kwezimilo kulo masipala, saphakamisa ukuba axoshwe. 

Ngenxa yokuthi umasipala kawukwazi ukuzixoshela amakhansela, uMnu Masondo wabhalela ihhovisi likaNkk Sithole-Moloi mayelana nezincomo zalesi sigungu. Nebala umnyango wakugcwalisa ukuxoshwa kwalama khansela ngenyanga edlule.  

Phakathi kwamakhansela akhonjwa indlela, kubalwa uMnu Gabriel Malembe obeyimeya ye-IFP eMvoti – ngaphambi kokuba uthathwe yi-ABC – noMfu Petros Ngubane (osesithombeni) oyimeya kuMasipala wesiFunda, uMzinyathi (ngethikithi le-IFP). 

Ekhuluma naleli phephandaba ngemuva kwesinqumo senkantolo,  uMfu Ngubane uthe ujabulela ukuthi ngeke kumosheke imali kamasipala kwenziwa ukhetho lokuchibiyela njengoba beseziqalile lezo zinkulumo. 

“Isinqumo lesi sisho ukuthi siqhubeka nomsebenzi wethu njengamakhansela futhi siyabonga ukuthi sisheshe saphuma kungaze kube nomonakalo. 

“Sasicelile kuNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu ukuba (umnyango) uke ungenelele kulowa masipala ngendlela amakhansela aphethwe ngayo nguMnu Philani Mavundla (oyimeya) nosomlomo, uMnu Masondo. 

“Phakathi kwezikhalo zethu, yindlela abasiphethe ngayo njengamakhansela, bagcina besicindezela singakwazi ukuzikhulumela nokuziphendulela, okungeyona indlela yokusebenza leyo,” esho.

Uthe babonga kakhulu eqenjini labo (IFP) ngokusukumela phezulu udaba lwabo nangokuqinisekisa ukuthi ludluliselwa ezinkantolo ukuze lukhulumeke kahle. 

Ngokwamaphepha asenkantolo, kuvela ukuthi amakhansela akhala ngokuthi encwadini eyayibhalwe wumnyango, kwakuvela ukuthi kunethimba ebeliphenya ngezinsolo zokulova kwawo emihlanganweni, kodwa ekhala ngokuthi kawanikwanga ithuba lokuziphendulela, kunalokho ezwa sekuthiwa ayaxoshwa. 

Ijaji P.C. Bezuidenhout, lithole ukuthi kakukho emthethweni ukuthi ababekwe wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu baphenye ngalolu daba, bagcine bengakhulumanga nabantu okwakumele babaphenye. 

Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Siboniso Mngadi, uthe bakholwa wukuthi kuyilungelo lanoma ngubani ukuya ezinkantolo. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleNgizwela abalandeli beChiefs ngokunqoba kweBucs
Next articleKuxwayiswa umphakathi ngabathengisela izingane amakhekhe anensangu