INkatha ibonga uRamaphosa ngomngcwabo kaShenge

670

BHEKI NDLOVANA 

INKATHA Freedom Party (IFP) ibonga uMengameli Cyril Ramaphosa ngokuhlonipha uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi ngomngcwabo kahulumeni wesigaba sokuqala, ithi ngabantu bekhethelo kuphela abahlonishwa ngalo mgcwabo. 

UMnu Velenkosini Hlabisa ongumengameli we-IFP, uthe: “Egameni le-IFP nomndeni woMntwana waKwaPhindangene, sidlulisa ukuthokoza kwethu kumhlonishwa umengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa ukuba anikeze uMntwana umngcwabo kaHulumeni weSigaba sokuQala.” 

UMnu Hlabisa uqhube ngokuthi uMntwana waKwaPhindangene ubenomlando omude, ongeke ulibaleke. 

“Ngesikhathi sobandlululo, nguyena kuphela umholi obesamile namanje, owaba yizwi elamemeza lodwa ethi makukhululwe uMadiba (Nelson Mandela) nabo bonke ababeboshiwe. Nguye futhi yedwa owasukuma wathi izinhlangano zabantu abansundu ezazichithiwe wuhulumeni wobandlululo mazivunyelwe ukubuya eNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi uMntwana waKwaPhindangene useke waba ngumengameli wezwe obambile izigaba ezingaphezu kwamashumi amabili nambili. Lokho nje kukhombisile ukuthi uKhongolose bewukwazi ukuwahlonipha amagalelo akhe, wubuchule nobuholi abenabo. Ngakho-ke ukuba anikezwe umngcwabo kaHulumeni weSigaba sokuQala, siyakutusa futhi sithi umengameli wezwe wenze kahle ukuba angabuki ngeso lezombusazwe, kodwa abuke iqiniso linjengoba linjalo,” kusho uMnu Hlabisa. 

Isinqumo sikaMengameli Ramaphosa sokuhlonipha uShenge ngomngcwabo kaHulumeni weSigaba sokuQala, simenyezelwe yihhovisi lakhe namhlanje ngoLwesibili ekuseni. 

Umngcwabo woMntwana waKwaPhindangene ekuqaleni obekuhlelwe ukuthi ube ngoLwesihlanu usuhlehliselwe uMgqibelo.  

Previous articleSitholwe emgodisi isidumbu “soluthwe yisoka ngodizili”
Next articleKumiswe imidlalo beqhumisa izibhamu “bezilele” uShenge