Inkatha “ijijimeza” imeya yeTheku ngejozi

226

PHUMLANI GAMA

IKHALE ngokungahlonishwa komasipala ebaholayo KwaZulu-Natal i-IFP ebinesigcawu sabezindaba emahhovisi ayo aseThekwini ngoLwesihlanu.

Usihlalo waleli qembu kulesi sifundazwe, uMnu Thami Ntuli, uthe sekukaningana impela uhulumeni wakulesi sifundazwe uhambela izindawo ezingaphansi komasipala abaphethwe yiNkatha ngaphandle kokuxhumana nezimeya zabo. 

Uthe uhulumeni wesifundazwe uhlukumezana nabo, ukhohlwe wukubhekana nezingqinamba ezibalulekile, okubalwa kuzona ukugqoza kwezinsiza zokufunda nokufundisa ezikoleni. 

Uqhube wathi umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe unezinkinga eziningi, ezinye zazo eseziholele ekutheni othisha bacwile ezikweletini ngenxa yokweswela imali yokubhekana nezinkinga ezikhona ezikoleni.

“Okubi kakhulu wukuthi lo mkhuba wenziwa nangundunankulu wesifundazwe, uNkk Nomusa Dube-Ncube njengoba ebonakele eya eMkhanyakude, eyokhononda ngenkinga yokuthi imigwaqo kayikho esimeni esihle. 

“Kasazi ukuthi ubesola bani ngoba wuhulumeni wakhe okufanele ubhekane nezinkinga zemigwaqo,” kusho uNtuli. 

Uqhube ngokuthi kunabaholi bezikhungo ezibalulekile abatshalwe ezikhundleni ezimqoka kungafanele, okumanje i-IFP iphakamisa ukuba bashenxe kuzona. 

Ubalule igama likaNkk Mbali Frazer ongungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe. 

“Sinxusa ukuba uNkk Frazer asule esikhundleni asiphethe ngoba wehlulekile wukwenza umsebenzi wakhe. 

“Uma ehluleka yena, sinxusa uNkk Dube-Ncube ukuba amsuse ngokushesha ngoba naye uyabona ukuthi wehlulekile. 

“KuMasipala weTheku, kuyashaqisa okwenzeka khona. 

“Nakhona sinika uMnu Mxolisi Kaunda oyimeya izinsuku eziyisikhombisa ukuba ashenxe kulesi sikhundla ngoba naye wehlulwa wumsebenzi. 

“Uma kudlula lezi zinsuku, amakhansela ethu azofaka isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe. 

“Sinethemba lokuthi namanye amaqembu azokuba nonembeza, eseke isiphakamiso sethu,” esho. 

Previous articleIsidoda singafa uma sihlangana nomchamo
Next articleUkukhathazeka ngokwenyuswa kwezintela eNingizimu Afrika