Inkombankombane ngokumele athwale icala eJagersfontein

357

Uhulumeni uyazihlangula njengoba eminye iminwe ikhomba ngakuwo

ISALE impunga imizi nezimoto emuva komonakalo odalwe wukuqhuma kwedamu okuchithela kulo imayini emphakathini
waseJagersfontein, eBloemfontein, eFree State ngeSonto.

BHEKI NDLOVANA

KUNENKOMBANKOMBANE ngokumele athwale icala ngomonakalo odalwe wukuqhuma kwedamu okuchithela kulo imayini ladala umonakalo emphakathini waseJagersfontein, eBloemfontein, eFree State ngeSonto. Uhulumeni uyazihlangula njengoba eminye iminwe ikhomba ngakuwo, kukhona abathi kumele uthwale icala ngalo monakalo. Ngakolunye uhlangothi, iJagersfontein Developments ewuphiko olungaphansi kwenkampani yaphesheya kwezilwandle emba idayimane, iStargems Group engabanikazi baleli damu, kabakakwemukeli ukuthi ngelabo iphutha lale nhlekelele. IJagersfontein ithi yona beyazi ukuthi idamu kalinabungozi.


UMnu Marius de Velliers oyi-legal compliance officer kule nkampani, uthi bebengenalo ulwazi olukhomba ukuthi idamu linobungozi. Ekhuluma ezindabeni zeNewzroom Afrika, uveze ukuthi kunombiko wonjiniyela wangoNhlangulana (June), obusho ukuthi idamu kalinabo ubungozi. Uthe kusazokwenziwa uphenyo. Kule nhlekelele kusale dengwane inqwaba yemindeni ngenxa yokucekeleka phansi kwemizi. Kushone abantu, kanti abanye bebesanyamalele. Kuphoqeleke ukuba umphakathi othintekile uthuthelwe eSandstone Sleeper Estate, khona eBloemfontein, okuyindawo ozohlaliswa kuyo isikhashana njengoba kusenziwa izinhlelo zokuwulungisela imizi yawo.

Sekuneminyaka umphakathi wakule ndawo ukhala ngaleli damu uthi linobungozi. UNgqongqoshe wezokuMbiwayo nezaMandla, uMnu Gwede Mantashe, uthi umnyango wakhe nohulumeni kabanalo ilungelo lokulawula nokuhlola la madamu okuchitha kuwo izimayini, ngakho okwenzekile akulona icala labo. NgoLwesibili uMnu Mantashe uhambele kule ndawo eyohlola umonakalo emuva kokuba noMengameli Cyril Ramaphosa ehambele khona. Ekhuluma nomphakathi, uthe ngenxa yobukhulu bomonakalo, kuzodingeka ukuba yonke iminyango kahulumeni isebenze ngokubambisana ukubhekana nale nhlekelele.

Ugxeke isinqumo senkantolo sango-2007, athi saholela ekutheni abahloli bezimayini boMnyango weziMbiwayo nezaMandla, bangakwazi ukuhlola isimo saleli damu. Kulesi sinqumo uthi amajaji uBeckley noKruger bathi leli damu kaliyona imayini, kodwa yena ngokwakhe uthi leso sinqumo saba yiphutha ngoba idamu liyingxenye yemayini, ngakho kwakumele lihlolwe wumnyango wakhe. Uthi ukhathazekile ngeFree State ngoba inamadamu amaningana okuchithela kuwo izimayini, inkantolo eyanquma ukuthi umnyango wakhe kawunalo igunya lokuwahlola.


“Lesi sinqumo kufanele sibuyekezwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi amadamu okuchithela kuwo izimayini ayahlolwa njalo. Kudingeka sivikele abantu ezinhlekeleleni ezinje,” kusho uMnu Mantashe. Kubikwa ukuthi iJagersfontein Developments yathenga le mayini enkampanini edumile, iDe Beers kanti ithembise ukuthi izonikela ngo-R20 million ukusiza umphakathi okhahlamezekile.
bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleUMFUNDI UXOSHELWE UKULOVA ESIKOLENI
Next articleUkhala mi ‘odlelwe ingoduso uShembe’