Inkosi icele ukuba bangaxoshwa abamhlophe kubuyiswa umhlaba

312

PHUMLANI GAMA

IZWAKALISE isifiso sokuba bangaxoshwa abamhlophe abebesebenzisa umhlaba wayo obuyiselwe ebantwini ngokomthetho ngoMgqibelo iNkosi uBhekizizwe Luthuli eMthwalume, eMzumbe, emcimbini obusenkundleni yezemidlalo iSibonile. Inkosi beyethula inkulumo ngaphambi kokwamukela itayitela lokubuyiswa komhlaba ongama-hector awu-63 000 kuNgqongqoshe wezoLimo, ukuHlaliswa kwaBantu nokuThuthukiswa koMphakathi, uNkk Thokozile Didiza. Lo mcimbi ubuhanjelwe ngabaholi bemikhakha eyahlukene, okubalwa kubona amalungu ephalamende likazwelonke. 

Lo mhlaba uthengwe ngo-R412 million. Inkosi imemezele ukuthi imindeni ethintekayo kulo mhlaba izohlomula ngemali engaphezulu kuka-R35 000 minyaka yonke. “Bese ngilahlekelwe yithemba lokuthi lolu suku luyofika ngisadla anhlamvana. Lolu hambo lokubuyiswa kwalo mhlaba saluqala kusukela ngo-1996. Ziningi izingqinamba ebesihla-ngabezana nazo futhi ebezisithena amandla maqondana nalolu daba. Kuyangithokozisa nokuthi selokhu ubuyile umhlaba, izakhamizi ziyakuqonda ukubaluleka kokuba usetshenziselwe ukwenza imali. Kuningi okuhle okwenzekayo ngawo lo mhlaba. Isizwe sakwaLuthuli sinesandla esikhulu ekukhiqizweni kukashukela kuleli. Esinye isifiso sami wukuthi abamhlophe abebewusebenzisa bangaxoshwa, kodwa kufanele sibambisane nabo. Kusukela ekuqaleni ngangifuna sisebenzisane nabo. Ukubuyiswa kwetayitela lawo kufana nokulethwa kwesitifiketi sokuzalwa kwesizwe,” kusho inkosi.

UNkk Didiza uthe uma kubuyiswa umhlaba, kubhekwa ubunikazi bawo kusukela ngo-1913. Uveze ukuthi zikhona izinselelo abayaye babhekane nazo okubalwa kuzona imibango yemindeni iyodwa. “Umhlaba esizowethula ngoku-semthethweni kawubhalwanga igama lomnyango, kodwa ubhaliswe ngesizwe saseMathulini,” kusho uNkk Didiza.

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleKubuye ithemba lozinzo kufakwa umlawuli kumasipala oholwa yi-ANC 
Next articleUkhala ngomthetho unina wesisulu “esidlwengulwe” ngumfundisi oyisihlobo