Inkosi ichonywe olwegwalagwala ngeqhaza layo esakhiweni sikaZulu

53

JOHN HLONGWA

ICHONYWE uphaphe lwegwalagwala ngozakwabo kwezobuholi bomdabu iNkosi uZenzo Zungu yesiZwe saKwaMadlebe, eMpangeni, ngeqhaza layo ekwelekeleleni isakhiwo sesiZwe samaZulu ngesikhathi ihlanganise amakhosi angaphezu kuka-12 nekomidi lezinduna – ezingamehlo amakhosi emahostela aseGoli – emhlanganweni obusemzini wayo izolo ngeSonto. Inhlosongqangi yalo mhlangano – obekufanele ube ngoZibandlela (December) nyakenye kodwa ngenxa yezimo ezithile wangenzeka – bekuwukuvuselelana ngobuntu, wukugqugquzelana ngosikompilo lwamaZulu nokuthi abaholi bendabubo bexwaye ipolitiki. INkosi yaKwaMadlebe ihlabise amakhosi ngezinkomo eziwu-5 ngokunjalo nezinduna zagingqelwa eziwu-5, kwanuka usi.

IZINDUNA zisuka esibayeni kade iyobona izinkomo eziyisohlanu ezohlatshiswe ngazo.
ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

INkosi uThembinkosi Xulu yesizwe sakwaXulu eNkandla, ibonge kakhulu iNkosi uZungu. “Siyabonga Gwabini ngokulekelela isakhiwo sesizwe. Lokhu ukwenze ungaphoqiwe, kodwa kusuka othandweni, wakhipha imali yezingane zakho waxhasa umhlangano wethu. Sithi isandla sidlula ikhanda,” kusho inkosi. Isekela likasihlalo wenhlangano yezinduna, uNkz Nonhlanhla Mbambo elidabuka esizweni saKwaMajozi, eMsinga, lithe: “Sibonga kakhulu ngokuthi amakhosi athathe isikhathi sawo ahlangane nekomidi lezinduna. Kuningi esikufundayo emakhosini. Sibonga nokuhlatshiswa yiNkosi uZungu,” esho.
Kulindeleke ukuba kuqhubeke ukusebenzisana phakathi kwamakhosi nezinduna. INkosi uZungu ibonge bonke ababeyingxenye yomcimbi yathi bekuwukubonana nje kubingelelwane, kubuswe.

INKOSI uZennzo Zungu ekwesokunxele izolo ngeSonto.

Previous article25 March 2024
Next articleInkece idale ukugqabuka kwegoda phakathi kweGagasi noPenny