Inkosi ivukwe wumunyu ikhumbula uShenge

307

NHLANHLA HUDLA

IVUKWE wumunyu yakhumbula uyise iNkosi yeSizwe sakwaButhelezi iNkosi uZuzifa Buthelezi esanda kungena ezicathulweni zikayise ngesikhathi kunengoma ebizwa ngesixaxa saMahlabathi noNongoma ebibanjelwe eDonsamahoho Sports Ground, eMahlabathini, ngoLwesibili.

Bekungokokuqala ukuba inkosi yesizwe sakwaButhelezi ihambele umcimbi ofana nalona selokhu kwakhothama uyise nyakenye.
Ikhuluma neLANGA ngalo mcimbi, ithe lokhu kuvusa umunyu kuyona ngoba uyise ubezifela ngengoma, ekholelwa ekutheni ihlanganisa isizwe ukuba yinto eyodwa.

Ithe kayingabazi ukuthi ukuba uyise ubesekhona, ubezoba yingxenye yalo mcimbi njengoba ebezifela kakhulu ngayo.
“Ngizizwa ngithobeke kakhulu ukuba yingxenye yalo mcimbi omkhulu kangaka. Kuyajabulisa ukubona abantu bephume ngobuningi kangaka. Ngiyafisa ukuba lo mfutho abawukhombisa lapha baqhubeke nawo nakwezinye izinto ezizobasiza ngomuso. Lokhu nje kukodwa kungezinye zezinto ezibumba isizwe, okufanele zinakekelwe ukugcina isiko lethu,” isho.

Lo mcimbi ubuhanjelwe nanguMengameli we-IFP, uMnu Velenkosi Hlabisa ofike lo mcimbi uqala kwaze kwaba uyaphela.
Ekhuluma neLANGA ngalo mcimbi uHlabisa, uthe: “Kuyajabulisa ukubona intsha izihlanganisa nezinto eziyigugu njengale ngoma. Ukuhlanganisa abantu ngesikhathi samaholidi kusiza kakhulu ukuletha ubunye. Kuyathokozisa nokubona amakhansela amaqembu ahlukene kwezepolitiki ngoba lokho nje kukodwa kukhombisa ukuthi abaholi bangahlangana bakhulume ngezwi elilodwa ukusiza umphakathi,” esho

“Kuhle njengoba ngibona uThokozani Langa (uSomnandi) ekhona phakathi kwezinsizwa kwazise abaningi babukela kuyena njengomculi owaziyo kule ndawo. Lokhu kusiza ukuba intsha iziqoqe futhi isebenze ngokubambisana njengoba kukhona nabesifazane abayingxenye yalo mcimbi.”

“Ngichazeke kakhulu ngokubona abantu beziphatha kahle kangaka njengoba kungekho msindo oke wabakhona. Ngifisa ukuba bonke omasipala abangaphansi kweZululand balekelelane nowasoLundi ukwenza le ngoma iye phambili.”
IMeya yaseZululand uMfundisi Thulasizwe Buthelezi, yethembise izinkumbi ebezihambele lo mcimbi ukuthi bazoqhubeka nokuwuxhasa naseminyakeni ezayo ukuze ingoma iye phambili.
Induna yamagoso uMsakazi ibonge bonke abebehambele lo mcimbi, yaphonsela inselelo abaholi abebekhona ukuba babalekelele ngoxhaso lwezimoto ezizobalekelela ukuthuthukisa lo mcimbi. Uhlelo beluphethwe nguJoe Hudla ongumsakazi wezemidlalo oKhozini FM.

Previous articleKulindeleke izinto ezinkulu ku-2024 ezweni
Next articleIndesheni yomnyango kubazali ngokukhulelwa kwabantwana