Inyakazise i-EFF inkulumo yowe-ANCYL ngabokufika

1859

INTATHELI YELANGA

INYAKAZISE i-EFF inkulumo kaMengameli we-ANC Youth League (ANCYL), uMnu Collen Malatjie othe umbutho wezempi waseNingizimu Afrika, amaphoyisa noMnyango wezaseKhaya kumele basebenze ubusuku nemini “ukukhuculula” abokufika abakuleli ngokungemthetho. La mazi kubukeka ehlabe ephukela kuMnu Floyd Shivambu oyisandla sokuphosa sikaMnu Julius Malema, ongumholi we-EFF. UShivambu ubhale enkundleni yezokuxhumana iX (Twitter), wathi inkulumo kaMalatjie iyanhlanhlatha, kayihambi ezimisweni zabaholi abadala be-ANCYL njengoSolomzi “AP” Mda, uMxolisi Majombozi nomengameli wokuqala walolu phiko lwentsha kaKhongolose, uMnu Anton Lembede. Uze wabhala iheheba ecaphuna amazwi kaLembede, lapho ethi: “I-Afrika iyizwe labamnyama, futhi sebehlale kuyo iminyaka ngeminyaka; i-Afrika iyikhaya labo. I-Afrika yinye. Kulezi zizwe ezahlukene, kumele kube nesizwe esisoswa.” Uthe uma kukhona enye into enyathela eceleni kulo mbono kaLembede, yimbudane nje ekhefuzwa ngosomathuba, esho egigiyela uMalatjie. Nokho-ke uzibizele iminyovu njengoba iningi labantu eliphawulile lizwakalise ukungahambisani nombono wakhe. 

* USello Samuel uthe: “Inkinga yakho wena qabane (Floyd), wukuthi uyakuthanda ukuphatha abantu sengathi bangonkulunkulwana. Laba baholi okhuluma ngabo nabo babenobuthaka babo, okungasho ukuthi yonke into ababeyisho iyingxenye yemithetho elishumi;

* USchwarznegger Chauke uthe: “Hheyi iYouth League idlisa i-EFF ngamapayipi. Sonke isikhathi uma uMalatjie ekhuluma, i-EFF izithola isiphendula. Phambilini kwaphendula uMalema, manje sekunguShivambu!

* UNatasha Huckfiled ubuze ukuthi: “Kungani nilwa kangaka ukuthi abantu abakuleli ngokungemthetho baqhubeke nokuhlala? Kanginifiseli ukuthi niphathe uhulumeni ngoba leli zwe niyolikhipha “egunjini labagula kakhulu nilifake ethuneni.” Baphawulile nabanye bebuza ukuthi leli vangeli le-Afrika ebumbene, i-EFF ilishumayela nini kwamanye amazwe akuleli lizwekazi.

Previous articleUMashatile ushaye indesheni kwabe-IFP
Next articleAmazwi kaLuthuli asangena khaxa engcindezelweni esibhekene nayo