Inyunyana ifuna kuqedwe ukuqasha ngokwepolitiki eTransnet

367

BHEKI NDLOVANA 

ISIPHITHIPHITHI sokudilika ezikhundleni isigubhukane kwezikhulu eziphezulu enkampanini kahulumeni, iTransnet Limited, kuzonika uhulumeni nebhodi yale nkampani ithuba lokuqeda indaba yokuqokwa kwezikhulu eziphezulu ngokwepolitiki. 

Lokhu kushiwo yi-United National Transport Union (UNTU), engenye yezinyunyana zezisebenzi zaseTransnet. 

Ithi nakuba sikhathaza lesi simo sokulaxaza izikhundla kwezikhulu zale nka-mpani, kodwa kunika uhulumeni nebhodi ithuba lokuqoka abantu abanamakhono, ulwazi namagalelo abonakalayo ekudaleni uguquko oluhambisana nemiphumela emihle emabhizinisini. 

Sekunesikhathi eside iTransnet isematheni ngokungahambi kahle kwezinto. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, uNkz Portia Derby oyisikhulu esiphezulu seTransnet Limited, ufake incwadi yokwesula esikhundleni. Wesule emuva kwengcindezi efakwe yizinhlaka ezahlukene yokuthi makaxoshwe ngenxa yokungahambi kahle kwezinto kule nkampani. 

Kuphinde kwasula noNkk Nonkululeko Dlamini obeyisikhulu esiphezulu esengamele imali yeTransnet Limited. Kuthe kusakhulunywa leyo, kwesula uNkk Siza Mzimela oyisikhulu esiphezulu seTransnet Freight Rail (TFR), okuwuphiko lweTransnet Limited oluqondene nokuthuthwa kwempahla ngezitimela. I-TFR yilona phiko olukhulu lweTransnet.    

UNobhala-jikelele we-UNTU, uMnu Cobus van Vuuren, uthe kabamangali ngokwesula kukaNkk Mzimela. Uthe izinto kazihambi kahle eTFR – iyehluleka wukwenza kahle umsebenzi. Ukhale ngokuthi isimo sokungasebenzi kahle kweTFR sibeke izinkulungwane zezisebenzi engcupheni yokudilizwa ngenxa yezinkinga zokuthuthwa kwempahla ezidalwe yilolu phiko lweTransnet. 

Uthe ukuqashwa kukaNkk Mzimela kwakuvele kushayisa ngamakhala ngoba wayekade ephethe inkampani yezindiza iSA Express, eyawa. 

Ngokusho kweTransnet, uNkk Mzimela uzogcina emsebenzini ekupheleni kukaMfumfu (October). Le nkampani iqoke uMnu Russell Baatjies ukuba abambe kulesi sikhundla kusukela mhla lulunye kuLwezi (November). 

UNkz Derby naye uzogcina emsebenzini ekupheleni kukaMfumfu. ITransnet ithi iqoke uNkk Michelle Phillips ukuba abambe esikhundleni kusukela lulunye kuLwezi. UNkk Phillips uyisikhulu esiphezulu seTransnet Pipelines (TPL).  

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleUjatshuliswa wukuqhathwa noTshatha kowezindondo
Next articleTHOLA ILANGA KUSASA