Inyunyana isola Ramaphosa ngokuba yisehluleki ngodaba lweNHI

167

INTATHELI YELANGA

ISOLA uMengameli uCyril Ramaphosa ngokuba yisehluleki inyunyana yezisebenzi, iSolidarity evivela ukuya enkantolo iyolwa eyokusayina kwakhe umthethosivivinywa weNational Health Insurance (NHI), waba wumthetho. Ngokombiko wephephandaba lesiNgisi, iCity Press, le nyunyana ilungisa amaphepha esimangalo enkantolo, ifuna ukuba uchithwe lo mthetho. 

Isola uRamaphosa ngokuthi wehlulekile wukwenza umsebenzi wakhe wokugwema ukushaywa kwemithetho eshayisana nomthethosisekelo wezwe – ngokusayina kwakhe iNHI,.  

“Sikholwa wukuthi wenze okuphambene nomthethosisekelo nomsebenzi wakhe njengomholi wezwe,” kusho uMnu Anton van der Bijl, oyiphini lenhloko yeSolidarity, oqondene nezithinta ezomthetho kule nyunyana. 

Ngaphandle kweSolidarity, ezinye izinhlangano esezikuvezile ukuthi zizokuphikisa enkantolo ukuphasiswa kweNHI, yiDA, i-AfriForum, iBoard of Healthcare Funders, iHealth Funders Association neSA Medical Association. ICity Press ibike ukuthi inkampani yabameli iSerfontein, Viljoen & Swart, emele iSolidarity, ithumele incwadi kwabathile okubalwa kubo uRamaphosa
noNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Joe Phaahla, ithi makushaye uLwesine lwaleli sonto usuhoxisiwe lo mthetho. 

Phakathi kwezinto ezibalulwa yiSolidarity emaphepheni asenkantolo – ewalungisayo – wukuthi ifuna ichithwe iNHI ngoba kakucaci ukuthi izovelaphi imali yokuyixhasa nokuthi yiluphi usizo lwezempilo oluzokhokhelwa yilo mshwalense. 

I-DA yona ifake isikhalo kwiPublic Service Commission (PSC), eyengamele izisebenzi zikahulumeni, icela ukuba kuphenywe ngomthelela iNHI ezokuba nawo ezisebenzini zikahulumeni.

UMnu Gary Feldman, oyisikhulu esiphezulu seNMG Benefits, uthe ubona sengathi osopolitiki bethembisa okungeyikho ngeNHI. 

 Izinkampani zama-medical aid, iDiscovery Health neMomentum Metropolitan Health, ngisho noDkt Phaahla imbala, baxwayise abantu ukuba bangaqali bahoxise amapholisi abo. 

UMnu Vincent Magwenya, okhulumela uRamaphosa, utshele iNews24 ukuthi kawukho ugcobho ngokusayina kukamengameli lo mthetho ezinsukwini eziwu-14 ngaphambi kokhetho. 

Previous articleUgixabezwe iminyaka (25) nebhansela yenhlawulo ka-R10 000 owabulala iphoyisa
Next articleInkosi inxusa iSilo ukuhlehlisa umhlangano ngeNgonyama Trust