Inyuvesi ishushisa izitshudeni emacaleni okukopela

174

MTHOBISI SITHOLE

ZISEQHULWINI ezinsolweni zamacala okukopela izitshudeni ezena iziqu ezithuthukile(Postgraduate Qualifications) eziphenywayo enyuvesi. Lokhu kuvezwe isekela lomphathi wenyuvesi uSolwazi Ramogoai Magano wase-University of South Africa ngesonto eledlule esithangamini sabezindaba senyuvesi komkhulu.

Inyuvesi iphenya amacala awu-1400 okukopela kwezitshudeni ngesikhathi kubhalwa izivivinyo kusetshenziswa uhlelo lwezobuchwepheshe nyakenye. Uthi asisikhulu kakhulu isibalo sabakopelile ngoba nangesikhathi kusabhalwa ngohlelo oludala lokubhalela ezindaweni ezihlonzwe inyuvesi, ayebikwa amacala okukopela. Uthi kulaba abashushiswayo okwamanje, abanye babo sebenikeziwe izexwayiso ezithile eziqondene namacala abo. Uveze ukuthi ukuqondiswa kwegwegwe, kuqalwe ngenyanga edlule kuNdasa (March), bahlose ukuphothula maduzane.

“Ezinye izitshudeni sizinikeze izexwayiso ngoba zenze amacala angekho makhulu. Ngalolu hlelo sihlose ukuphothula ngokukhulu ukushesha ngoba osukwini sibheka amacala awu-75,” esho. Uthi uma sekuphothuliwe, inyuvesi izocacisa ngokwenzekayo.

Izitshudeni zikhala ngohlelo lwezobuchwepheshe (App) olugadayo olusetshenziswayo uma kubhalelwa ukuhlolwa. UMengameli womkhandlu wezitshudeni uMnu Nkosinathi Mbilane uthi, selokhu kwabheduka ukhuvethe kunezinkinga ngohlelo lokubhala izivivinyo zokuhlolwa kwezitshudeni. Utshele abezindaba ukuthi uma kwenzeke kucisha ugesi ngesikhathi kubhala isitshudeni noma kuphazamiseka ikhamera, leso sitshudeni sithathwa njengesikopelile, ebesiphazamisa ukugada kwekhamera.
“Ngokwazi kwami zingaphezulu kuka-5000 izitshudeni ezabanjwa ukuthi zakopela izivivinyo nyakenye, kodwa ezinye zaxegiselwa izigwebo ngoba zaziqala ngqa ukubhala izivivinyo zingakaze zibhekane nohlelo lokugadwa ngekhamera,” esho.

Ezinye izitshudeni zakule nyuvesi zithi kwesinye isikhathi isystem ithi azibhalanga ekubeni zibhalile. Zithi iyaphela iminyaka eminingi zingaphothuleki iziqu kulesi sikhungo ngenxa yesystem engenalo iqiniso.
“Ngiyafisa izikhalo zabafundi zithathelwe phezulu ngelinye ilanga. Kukaningi sikhala ngokuthi uhlelo lwezivivinyo alubuyiselwe ezindaweni zesikhungo okwakubhalelwa kuzona ngoba ukhuvethe alusekho. I-App egada izitshudeni iyahlupha, uma ihluphe ngesikhathi ubhala, ungena ecaleni bethi ubukopela ngoba iveza ukuthi kunesikhathi lapho khona icimile ikhamera ngesikhathi ubhala,” kusho isitshudeni.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUKhangelani uthi uphoxekile ephazanyiswa wukugula
Next articleOwe-IFP uthi wathunywa nguMntwana ukuya ephalamende