Iphendula imibuzo yabaningi incwadi kaDudu Khoza ebiyethulwa

269
UMSAKAZI woKhozi FM, uDudu “Lady D” Khoza (okwesokudla), wethule ngokusemthethweni incwadi yakhe esihloko sithi, Longevity “The Story of Lady D
Khoza”, ebhalwe yintatheli enohlonze, uNkk Silindile Khanyile okwesobunxele.

IPHENDULA imibuzo yabaningi ngokuba semgangathweni, nokuvelela isikhathi eside kwenkakha yomsakazi woKhozi FM, uDudu “Lady D” Khoza, incwadi eyethulwe ngokusemthethweni ngoLwesihlanu, esihloko sithi, Longevity “The Story of Lady D Khoza”. Le ncwadi ebhalwe yintathelienohlonze, uNkk Silindile Khanyile, iyethule emcimbini wekhethelo obuse-The Monastery Tea Garden, eMariannhill, ePinetown ngoLwesihlanu,obuhanjelwe yizicukuthwane zamazinga ahlukene ngokwempilo. Ngokusho kukaNkk Khanyile, kumthathe cishe iminyaka engaphezulu kwemithathu ukuyihlanganisa. Uxhumane nabantu abahlukene ngenhloso yokuthola kabanzi ngaleli qhawekazi lo msakazi eselizakhele igama kulo mkhakha.

Kule ncwadi esiqalile ukutholakala kuyena uNkk Khanyile, uveze ukuthi kuningi abantu abazomangala uma bekufunda ngalo msakazi, kusukela ngendlela aqale ngayo kulo mkhakha njengoba wayengumhlengikazi ngaphambi kokuthi aqale ukusakaza. Okunye okuvelayo ngalo msakazi yiqhaza lakhe ekuqinisekiseni ukuthi abesifazane kulo mkhakha banikwa inhlonipho ebafanele. UMfundisi Bongi (Magudulela) Gumbi owayesebenza noLady D eminyakeni yama-90s, ukhumbule iqhaza lakhe ekuqinisekiseni ukuthi banikwa izinhlelo abesifazane njengoba phambilini babengenazo izinhlelo zabo bodwa kulo msakazo,BN babemataniswa nabesilisa.


UMfu Gumbi uthe uLady D wakulwela ukuthi abesifazane bahlonishwe kulesi sikhondlakhondla somsakazo, okuyinto ayokhunjulwa ngayo eminyakeni eminingi ezayo. USbongi Ngcobo ongumphathi kaLady D kulo msakazo, uchaze ngokuzithoba le nkakha yomsakazi enakho, nakuba isibe kulo mkhakha isikhathi eside. Uchaze ngokubaluleka kokushiya umaka kwabasakazi njalo uma bevula umbhobho, okuyinto ayincomile ngoLady D, okwazi ukuxhumana nabantu bamazinga ahlukene. “ULady D igama lakhe laziwa ngomengameli, yizikhulu eziphezulu abantu bamazinga ahlukene ngaphandle kokubaxwaya. “Njalo uma evuka ekuseni, uthwele leli joka legama lakhe elaziwa emahostela, emakhaya, emahhovisi amakhulu,” kuchaza uSbongi obengesinye sezikhulumi kulo mcimbi.


Kule ncwadi kuphenduleka nombuzo abaningi abahlale bezibuza noma bembuza wona uLady D, ukuthi wenza ngani ukuqhubeka nokuvelela kulo mkhakha. Kwesinye sezigatshana kule ncwadi uNkk Khanyile uchaza ngokuzinikela kwalo msakazi, ukuqinisekisa ukuthi uyacwaninga ngomsebenzi wakhe njengoba kunezifundo azenza, wagogoda kuzona lapho enza ucwaningo ngomlaleli osemncane woKhozi FM esikhathini samanje. Ezibongela uLady D ngale ncwadi, uveze ukuthi okuhle ngayo wukuthi okuningi okukhona kuyona, akuyena kuphela ozikhulumelayo, kodwa ngabantu okuxhunyanwe nabo, bemchaza. “Okunye okungimangazile yindlela abantu abangazi ngayo nabangichaza ngayo. Ngiyabonga kuSli, ngendlela ayibhale ngayo le ncwadi ngoba ikhombisa ubuhlakani nobuchule.


“Okunye engikubongayo wukungibekezelela kwakhe njengoba bengibuye ngibe manqika, kodwa wakwazi ukuthi angimele futhi konke kuhambe kahle,” kuchaza uLady D. Unxuse abantu ukuba bayithenge le ncwadi ukuze bazi kangcono ngaye nangendlela aseyihambile kulo mkhakha. Phakathi kwezicukuthwane ebezithamele lo mcimbi kubalwa uNkk Nompumelelo MaNtuli Zuma, uSolwazi Otty Nxumalo, uVicky Masuku, uThemba Khumalo, uMandla Malokoane, uMakhosi Khoza nabanye.

Previous articleKufunwa osolwa ngokubulala umkhwekazi
Next articleAkakulungele ukuquliswa icala uMafe – inkantolo