Iphinde yakhala ngaphansi i-ANC kwimizamo yokunqanda iMK ekusebenziseni uphawu

368

THANDOLUHLE NGUBO

IPHINDE yakhala ngaphansi i-African National Congress emizamweni yayo yokunqanda iqembu Umkhonto Wesizwe Party (MK) ekusebenziseni uphawu olunomkhonto nemibala ecishe ifane neye-ANC. I-ANC yafaka isicelo eNkantolo eNkulu yaseThekwini ifuna ukuthi kunqandweni i-MK efolosa ngalowo owayengummengameli wezwe, uMnu Jacob Zuma ekusebenziseni lolu phawu, ngoba ikholwa ukuthi luzoletha ukudideka ikakhululazi kwizaguga ezizobona uphawu nombala bese zicabanga ukuthi zivotela i-ANC futhi iyisola ngokuleba (uphawu) ohlakeni lwe-ANC lwezimpi oselahlakazwa.

Inkantolo ayihlalanga isikhathi eside njengoba kufundwe isinqumo seJaji uMahendra Chetty, esiveze ukuthi ichitha i-ANC nezindleko zecala. Inhloko yokhetho kwi-MK, uMnu Musa Mkhize uveze lesi sinqumo sisho lukhulu ezweni laseNingizimu Afrika njengoba iqembu selizokhankasa ngokukhululeka.


“Lesi sinqumo siveza ngokusobala ukuthi ubulungiswa busahamba ngendlela eyiyo kuleli. Okusisalele ukuthi sibuyise ubaba umengameli uJacob Zuma ukuze aqhubeke lapho egcine khona. Lolu phawu ebesililwela lungolwabantu njengamanje luphethwe yiMK futhi sekuyohlezi kunjalo,” kusho uMkhize.


Kulindeleke ukuthi i-ANC ibambe isigcawu nabezindaba namuhla emini lapho izophawula khona ngokuchithwa kwayo yinkantolo.
Kuzokhumbuleka ukuthi leli yicala lesibili i-ANC ichithwa yinkantolo ibhekene ne-MK njengoba yaqale yachithwa yiNkantolo eNkulu yasePitoli izama ukunqanda leli qembu ekusebenziseni igama Umkhonto Wesizwe.

Previous articleUbehlale ezibuza ngokusala ngaphandle kuMkhokha
Next articleI-ANC izoziphosela inselelo isinqumo esivuna iMK