Isabisa ngokudunga izinhlelo zokhetho emele ezeSABC

176

INTATHELI YELANGA

ISABISA ngokudunga izinhlelo zokhetho lukazwelonke nezifundazwe lwangonyaka ozayo iCommunication Workers Union (CWU) uma isigqala esiyiSABC singahambisani nezimfuno zezisebenzi zaso, ezifuna ukukhushulelwa amaholo. Ngesikhathi kuqala izingxoxo ngoNtulikazi (July), iCWU ibifuna amaholo anyuswe ngo-18%. Ifuna nokuthi amalungu ayo alinganiselwa kwawu-600 – ezisebenzini ezibalelwa ku-2 000 eziqashwe yiSABC – anyuselwe isibonelelo sezindlu sisuke ku-R1 900 siye ku-R3 500.

UMnu Nathen Bowers weCWU, uthe bazolukhipha ngesonto lesibili kuMasingana (January) uhlelo abazolusebenzisa “ukuphazamisa ukhetho” . “Uma iSABC ingazilaleli izisebenzi, thina-ke siyobe sesiphazamisa ukhetho,” kusho yena. Uthe iSABC ibingabaniki lutho kwaze kwaba wuMfumfu (October) lapho ibeke u-6% etafuleni. “Siyitshele ukuthi lowo 6% siyowekumela inqobo nje uma uzoqala ukukhokwa kusukela mhla lulunye kuMbasa (April) (wanonyaka),” kuqhuba yena engeza ngokuthi sekuphele iminyaka emithathu izisebenzi zikuzwa ngendaba ukunyuselwa amaholo. Izingxoxo zigcine zifike kwangqingetshe, udaba lwayiswa kumxazululi [Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA)].

Sekuwumlando ukuthi le nhlangano esakazela umphathi sekunesikhathi kubikwa ukuthi isiphila ngomusa kahulumeni, oyitakula ngemali, kwazise izisefo zayo sezilele ulwembu ngenxa yokuntula inkece. Emibikweni yeminyaka edlule, iSABC ibike ukuthi kayenzanga nzuzo, kunalokho ilahlekelwe wu-R1.12 billion. Iphishwe ngo-R3.2 billion ngo-2019 ukuze iqhube izinhlelo zayo zokuvuka izithathe, isimamise isimo sayo semalí. NgoMandulo (September), uNgqongqoshe wezokuXhumana, uMnu Mondli Gungubele, umemezele ukuthi uhulumeni usazoqhubeka nokufaka igxalaba ukutakula le nkampani, kwazise phela sezihubela sakusha ngokhetho lwangonyaka ozayo. Ngweshwa, isekala lakhe, uMnu Phil Mapulane, litshele iphalamende ngenyanga edlule ukuthi uMnyango woMgcinimafa usikhahlelile isicelo sika-R1.5 billion (wokuxaxamisa iSABC). Le mali bekulindeleke ukuba imenyezelwe kwisabelomali saphakathi nonyaka. 

Kubikwa ukuthi iziteshi zeSABC zikamabonakude zibukwa ngabantu abawu-30 million kanti imisakazo yayo ewu-18, ilalelwa ngabawu-25 million isonto nesonto. UBowers uthe izisebenzi eziningi zemisakazo yeSABC, zingamalungu abo, wangazihlangula kwelokuthi kungenzeka kucishwe imibhoshongo yale nkampani ngenhloso yokuphazamisa ukusebenza. 

Previous articleNgibabaziseni bo! Ngiyalishaya kalikhali!
Next articleSiyadingeka isixubho uma uzokhetha iNkosi