ISadtu iyaziqhathulula kolokumiswa kwezivivinyo

180

THANDOLUHLE NGUBO

IYAQHATHULULA iSadtu KwaZulu-Natal odabeni “lomyalelo” wokumiswa kwezivivinyo zakwaGrade-8 kuya ku-11 kulesi sifundazwe.

Ikwenze lokhu emuva kokuba kuvele incwadi evela kwesinye sezikole zamabanga aphezulu KwaMashu (ILANGA eliyibonile), ethi kwaziswa abazali ukuthi izivivinyo ziyamiswa okwesikhashana. 

Kuvele ukuthi isizathu salokho wukuthi isikole silandela isinqumo esithathwe yinyunyana yothisha esifundazweni. 

Ngenyanga eyedlule, amalungu eSadtu abenemashi enkulu eThekwini, ehambise uhlu lwezikhalo zawo. Lwemukelwa nguMbali Fraser, ongungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe. 

Kube sekusabalala imibiko ethi uma ungqongqoshe engayiniki iSadtu izimpendulo ezicacile, kuzophazamiseka ukubhalwa kwezivivinyo. 

ILANGA likhulume noMnu Jabulani Nxumalo oyisekela likanobhala weSadtu kulesi sifundazwe, oveze ukuthi inyunyana yabo kayikaze iwukhiphe umyalelo othi othisha mabamise ukubhalwa kwezivivinyo. 

Previous articleOwephoyisa ushaye unqimphothwe ecaleni lokubulawa komyeni wakhe
Next articleUngqongqoshe ukhuthaze ukulima “ukubhekana” nezindleko zokudla