ISadtu nesiphakamiso sokulwa nezikweletu zezikole

191

MTHOBISI SITHOLE

ILWELA ukuqedwa kwezikweletu zezikole inyunyana yothisha ethi sekuqubuka impi phakathi komasipala nezikole kubangwa izizumbulu zezikweletu ezingakhokhwa. I-South African Democratic Teachers Union (Sadtu) KwaZulu-Natal, isiphakamise ukuba kwenziwe ngenye indlela ukunqandwa kwezikweletu okuthiwa zihamba nenkulu imali ezikoleni bese kuphazamiseka ukufunda nokufundisa.

UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza uthi sebephakamisa uhlelo lokuthi kuqedwe uhlelo lwama-Bill kagesi namanzi ezikoleni. Uthi sekufanele ugesi ukhokhelwe ngaphambi kokusetshenziswa, kufakwe uhlelo lwezigubhu zawo. Uthi kubukeka kuxetshulwa umkhomo emalini yezikole.

“Akufanele engabe omasipala bakhokhisa izikole imali esesigabeni semali ekhokhiswa osomabhizinisi. Ayikho inzuzo eyenziwa ezikoleni, esikoleni yindawo yokufunda nokufundisa okufunda kuyona izingane zawo zakuleyo ndawo omasipala okuyona. Impi ekhona phakathi komasipala nezikole, sekubukeka engathi akukho ukubambisana kuhulumeni,” kusho uNkz Caluza.

Utshele ILANGA ukuthi ezinye izikole kuthi zivaliwe, uma sekuvulwa zihlangabezane nesikweletu esikhulu ekubeni bekade zingawusebenzisi ugesi namanzi. Uthe lokhu kwenzeka ngendlela engaqondakali. Uveze ukuthi isihluku esenziwa omasiapal, sihlukumeza imfundo yabantwana.
“Izikole azidaze inkani ukukhokha, kodwa kufanele omasipala bavume ukwamukela uhlelo lokukhokhelwa kwawo oluzosetshenziswa izikole uma kukhokhelwana ngoba uma kufanele isikole sikhokhe yonke imali yesikweletu, sizowa bhu phansi isikole,” esho.

Uveze ukuthi omasipala sebevala namahhovisi omnyango wezemfundo uma bengakhokheliwe. Uthi kulolu daba kufanele uhulumeni abambisane, ungalwi izimpi zawo nezepolitiki ngekusasa labafundi.
“Sesifuna isixazululo esisemthethweni, izinsiza azisetshenziswe sezikhokheliwe ngoba uhlelo olukhona njengamanje lusashayisa amakhala nomphakathi uyakhala ngokuthi usebenzisa kancane ugesi, kodwa kufike imali enkulu oyikweletayo,” esho.

Uthi uhlelo lwekhadi likagesi luzoqeda zonke izinkinga ezikhungethe izikole.
Inyunyana ikhala ngalokhu nje, ngesonto eledlule umnyango wezemfundo uyifakile imali yezikole ebisilele nyakenye. Phakathi kwezikole eziningi ezibhekene nezikwletu ezinkulu kumasipala okuholele ekutheni ziphazamiseke ngokuvalelwa ugesi, kubalwa iMasibumbane High oNdini nezinye. Ezinye izikole zikweleta omasipala imali engaphezulu kuka-R700 000. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi uthi bavumelana neSadtu ngesiphakamiso sayo. Uthi njalo ngoLwezihlanu sebeqalile ukubamba imihlangano nomasipala ikakhulukazi owaseThekwini.

“Imali esiyikhokhayo komasipala, ingaphezulu kwemali ekhokhwa osomabhizinisi. Indlela ohamba ngayo ugesi namanzi nangezimpelasonto ekubeni izikole ezinye zisuke zingasebenzi, kuyamangaza. Siyakuqonda ukuthi kukhona nalabo abaxhuma lezi zinsiza ngendlela engekho emthethweni, kodwa sidinga ukuqhamuka nohlelo olusha lokunciphisa lezi zindleko esibhekene nazo ezikoleni,” kusho uMahlambi.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKujabule amagoso kwethulwa owokuklomelisa abengoma
Next article‘Sekuseduze ukuboshwa kwababulali bekhansela le-DA’ – Pappas