Isakhamuzi sihlabe ikhwelo emphakathini waseNkandla imeya ivula izindlu zangasese

215

INTATHELI YELANGA

SIHLABE ikhwelo kozakwabo isakhamuzi saseNkandla mayelana nezindlu zangasese ezivulwe kabusha erenki yamatekisi eNkandla emuva kokuba zivalwe ngePhasika – ukuze zilungiswe – ngenxa yesimo sazo ebesesingagculisi ngenxa yokukhahlanyezwa yizimvula kanti besezivele ziwohloka ngenxa yokuthi ezinye izinsiza zangaphakathi besezindala.

UNkk Thembekile Langa waseQhudeni – obengowokuqala ngqa ukusebenzisa lezi zindlu zangasese, emuva kokuba zilungisiwe – uveze ukuthi akubonile kuyamgculisa kakhulu ngokwezinga. “Ngifisa umphakathi esizozisebenzisa nawo ungazingcolisi, uzinakekele ngokweqophelo eliphezulu ngoba zinhle kakhulu futhi zakhelwe thina mphakathi,” kusho uNkk Langa.

IMeya yaseNkandla, uMnu Mbhekiseni Biyela (elinokunsundwana esithombeni), ivule ngokusemthethweni lezi zindlu namhlanje, okujabulise amalungu omphakathi.
UBiyela uveze ukuthi noma kungabukeka kuyinto engasetshenziswa njalo indlu yangasese, kodwa iyingxenye enkulu empilweni yomuntu futhi kumele isimo sazo sibe seqophelweni elizokhombisa ukuhlonipha isithunzi sabazisebenzisa. Unxuse abagibeli ukuba baziphathe kahle lezi zindlu zangasese futhi bazigcine zihlanzekile. “Sibeka impilo yabantu phambi. Kumele umuntu azizwe ephephile uma engena endlini yangasese. Inhlanzeko nayo ibalulekile njengoba kunezifo eziningi, akumele abantu bazithole besengozi yokungenwa ngamagciwane ngenxa yokusebenzisa indawo engahlanzekile,” kusho uBiyela.

Previous articleSichithwe nezindleko isicelo sowesifazane obefuna kwengezwe isondlo sengane (2) esiwu-R28 500
Next articleSingaphuma isixazululo uma uZuma noRamaphosa bexoxa ngasese