Isathibelene kuBig Zulu noDuncan

231

LUCKY CAIN

ISATHIBELENE phakathi kwabaculi be-hip-hop baKwaZulu-Natal, uBig Zulu noDuncan abakhipha izingoma zokugcweka ngokwehlukana, okuyizo ezasusa umsindo. UBig Zulu – ogama lakhe langempela nguSyabonga Nene – uthi akasoze amxolela uDuncan (Sphamandla Mbambo) ngenxa yengoma ayikhipha. Ukhala ngokuthi wamethuka waze wafaka nomndeni wakhe kuyona.

UBig Zulu wakhipha ingoma ethi “150 Bars” lapho ayegcona khona ozakwabo emculweni we-hip-hop, okubalwa kubona uK.O, uCassper Nyovest, u-Emtee, uStogie T naye uDuncan. Ngale ngoma waveza ukuthi inhloso kwakuwukuvusa i-hip-hop njengoba ethi  yayibukeka ishabalala kuleli.

Omrepha ayebabalile engomeni, bamphendula ngezingoma zabo, bemtalabha, okuyinto eyaphenduka umdlalo walolu hlobo lomculo.

UDuncan  waphendula ngengoma ethi “Umngcwabo”, eyathusa abaningi – kwazise washiya angalazi kuBig Zulu – abanye bekhala ngokuthi inenhlamba, kakuyona ingoma yokulalelwa uma kunezingane. Le ngoma yafana neva enhliziyweni kaBig Zulu njengoba ngemuva kokuphuma kwayo, kwaba nokuqophisana kwamagama phakathi kwalaba baculi. UBig Zulu wakwazi ukubuyisana nabanye abaculi ababebhale izingoma ngaye, kodwa walibeka ngembaba elokuthi akazimisele ngokubuyisana noDuncan. 

Ekhuluma kwenye yama-podcast ngeledlule, uBig Zulu uthe akasoze amxolela uDuncan ngale ngoma athi yamehlisa isithunzi. 

ILANGA lixhumane noBig Zulu ukuthola kabanzi ngokungezwani kwakhe noDuncan. Uthe okwenziwa nguDuncan kwaba ngaphezulu kwalokhu ayekulindele. “Ngangiqhuba umdlalo omuhle womculo we-hip-hop, ngangingalwi namuntu, kodwa indlela uDuncan aphendula ngayo engomeni yakhe, kwangicacela ukuthi akasadlali, useyalwa, ngoba wayesethuka nomndeni wami. Ngimdala, nginezingane, zithini uma kunomfana ozokhuluma into engehlisa isithunzi esidlangaleni?” kusho uBig Zulu. Uthe akakakaze ahlangane noDuncan selokhu enza le ngoma, futhi akazimisele ukuphinde ahlangane naye.

UDuncan uthe nakuye kwazwela okwenziwa nguBig Zulu, yingakho naye aphendula ngengoma. “Nami ngangenza ayekwenza. Uma sekuphendula mina sekuyazwela, kodwa uma kuphendula abanye abaculi akanankinga nabo. Kusho ukuthi vele wayeqonde impi nami,” kusho uDuncan. Uveze ukuthi akakaqedi ngezingoma ezigcona uBig Zulu. Uthe uzokhipha eyakhe ngoNtulikazi (July) esihloko sithi “Incwadi Yezono”.

Previous articleBaqondisane ubugwegwe abaculi bakamaskandi “abanyathelane amakhona” kulungiselelwa Ingoma kaZwelonke
Next articleAbantu abamnyama bathandana uma behlanga emazweni abelungu kuphela