Isexwayiso kubafundi abadinga uxhaso lweNSFAS

221

MTHOBISI SITHOLE

KUXWAYISWA abafundi ngobungozi bokuhudula izinyawo ekuthumeleni ngesikhathi esifanele izicelo zokuxhaswa ngemali kahulumeni yokufunda ezikhu-ngweni zemfundo ephakeme ngaphansi kohlelo lweNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Ukuvalwa kokuthunyelwa kwezicelo, kuvalwa mhla ka-31 kwephezulu.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo ePhakeme, uMnu Ishmael Mnisi, uthe zi-ningi kakhulu izicelo esezitholakele emnyangweni, kodwa banxusa abafundi – abazalwa emindenini edonsa kanzima – ukuba baqhubeke nokuthumela. 

Utshele leli phephandaba ukuthi ukufaka kwabafundi izicelo ngesikhathi esifanele, kuzosiza zonke izinhlaka zezemfundo ukuze kungaphazamiseki izinhlelo zokuqala ukufunda nokufundisa phakathi kukaNhlolanja (February) nonyaka. Uthe izinxushunxushu ezikhungweni zemfundo ephakeme zidalwa yizitshudeni ezingazifaki izicelo ngesikhathi esibekiwe futhi ezingazilandeleli izicelo zazo.

Abafundi abavumeleke ukufaka izicelo zalolu xhaso, ngabaqhamuka emindenini enabazali abahola imali engaphansi kuka-R350 000 ngonyaka. Umfundi ofaka isicelo salolu xhaso kumele abe nobufakazi obuqinisekisa ukuthi abazali bakhe kabanawo amandla okukhokhela inyuvesi noma ikolishi ukuze aqhubeke neziqu zemfundo ephakeme.

Ukuthumela isicelo kwenziwa online ngqo kwaNsfas ngokungena kule website: www.nsfas.org.za. Abavumeleke ukufaka izicelo ngaphansi kohlelo lwe-higher certificate – befuna ukuqhubeka neziqu zeDiploma noma iDegree – bazifaka kabusha. 

Abahlabe ikhefu esigabeni sonyaka (semester) noma abanqamule phakathi nonyaka iziqu zabo, kufanele bathumele kabusha izicelo, abadluliselwe emanyuvesi besuka ezikhungweni zokuqeqeshelwa amakhono nabo bathumela kabusha. 

Abanqamule uxhaso lwabo lwakwaNsfas nyakenye ngezizathu zabo ezithile, sebefuna ukufunda ngalo kulo nyaka, nabo bafaka kabusha izicelo. Abafunde nyakenye bengaxhasekile, bayalelwa ukuba bathumele izicelo kulo nyaka.

Uma imininingwane yonke efunekayo itholakele kwifomu yomfundi, uzothola i-email noma umqhafazo ohambisana ne-refe-rence number. Umfundi obhekana nezi-nkinga, uxhumana nethimba lakwaNsfas kule email: info@nsfas.org.za noma ashayele kule nombolo: 080006732.

mthobisis@ilanganews.co.za 

Previous articleUfihlwa kusasa uZagallo owanqoba iNdebe yoMhlaba yeFifa amahlandla amathathu
Next articleIthemba ngokunqotshwa kwendlala yamanzi eMkhanyakude naseZululand