Isexwayiso ngobungozi bomphezulu

  357

  NONHLAKANIPHO SHINGA

  SEZIBE ziningana izigameko zokuleleswa kwabantu wumphezulu KwaZulu-Natal njengoba sekwethwese ihlobo. Ngeledlule, kube nombiko wokudlula emhlabeni kwesitshudeni saseMangosuthu University of Technology (MUT), uMpumezi Mndwetsywa obenza unyaka wesithathu kwiMechanical Engineering. Kubikwa ukuthi umbani wamelelesa elele.

  NgoLwesibili olwedlule, kubikwe ngesigameko esenzeke eNyangwini, eMthwalume, lapho uMnu Amahle Ndlovu (osesithombeni), eleleswe wumphezulu, washona. 

  Ezindaweni zasemakhaya kujwayelekile ukuthi umbani ushaye izilwane, ikakhulukazi izinkomo.

  Ngokusho kukaSolwazi Ryan Blumental, oyi-forensic pathologist eMnyangweni weHealth Sciences, e-University of Pretoria, bangaphezulu kuka-100 abantu abashona minyaka yonke eNingizimu Afrika, bebulawa wumbani. 

  Uthi kubalulekile ukuthi kube nezinhlelo zokufundisa abantu ngezindlela zokuzivikela uma isimo sezulu sisibi, lishaya imibani liphindelela. 

  “Emhlabeni jikelele, bayashona abantu abawu-24 000 ngonyaka, bebulawa wumbani. Abawu-240 000 bayasinda ngemuva kokushaywa yizulu. 

  I-South African Weather Services, ithi kunezinto ezibalulekile okumele abantu baziqaphele uma sekuthwase ihlobo, ikakhulukazi uma izulu liduma. 

  Nakhu abathi kubalulekile nokumele kuqashelwe:

  * Uma ungaphandle, ulizwa lisasholo phansi – likhombisa ukuthi lizoduma – phuthuma ufune indawo ephephile.

  * Uma liduma, uzwa izinwele zakho ezingemuva zisukuma, baleka ngokushesha kuleyo ndawo ngoba kusho ukuthi izulu lizoshaya kuyona noma nini.

  * Uma ubona kushaya umbani, bala amasekhondi ukuthi mangaki ahlukanisayo ngaphambi kokuba kuphinde kushaye omunye. Uma ushaya eduze kungakapheli namasekhondi awu-30, lokho kusho ukuthi ukubanika kwezulu kunamandla, yeka konke okwenzayo.

  Ngokusho kwabeSAWS, kuyingozi enkulu ukuba sendaweni ephakeme, njengegquma, uma liduma noma kushaya imibani iphindelela.

  “Izindawo ezinamagquma yilapho umbani uthanda ukushaya kakhulu khona, kanti izihlahla, izigxobo zikagesi nazo zijwayele ukushaywa yizulu, ngakho-ke, kubalulekile ukungabi seduze nezinto ezinjalo,” besho esitatimendeni. 

  Bathi uma izulu liduma ukude nendawo ephephile, ungalinge ube sendaweni eseduze nemifula namabhilidi amadala – angasahlali muntu.

  Uma usemgwaqweni, kuthiwa qinisekisa ukuthi uhlala ngaphakathi emotweni. Abesimo sezulu bathi abadobi nabadlala igalofu, bajwayele ukuba sengcupheni yokushaywa yizulu.

  nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

  Previous articleOwoKhozi unqobe waveza eyokufakwa amanzi emadolweni nguTshatha
  Next articleKusolwa umona “abendawo” bebulala induna nendodakazi yayo