Isexwayiso ngokusebenzisa budlabha iziqhumane ngoNcibijane

181

THANDI ZONDI 

KUYALWA umphakathi ngokusebenzisa iziqhumane ngendlela okuyiyo njengoba sekusondele uNcibijane. Okhulumela uMasipala weTheku, uNkk Gugu Sisilana, unxuse abantu ukugwema ukusebenzisa iziqhumane ezingekho emthethweni, wabakhumbuza nangoku-baluleka kokuzisebenzisa ngokucophelela. Uthe umasipala usebenzisa umthetho obizwa ngeNuisances and Behaviour in Public Places By-law neNational Control of Explosives/ Fireworks ukuqinisekisa ukuphepha kwezakhamizi nezilwane ngesikhathi sokuqhunyiswa kweziqhumane. Uxwayise ngokuthi otholakala ephula le mithetho, uzohlawuliswa. Uthe ingane eneminyaka engaphansi kuka-16 kayivunyelwe ukubamba
isiqhumane kungekho umuntu omdala oyibhekile. 

Amathiphu OKUPHEPHA:

– Qinisekisa ukuthi izingane nabangani baneso elibaqaphile ngaso sonke isikhathi uma beseduze neziqhumane;  

– Gcina imfuyo endaweni ephephile futhi evalelekile, ukuze ingawuzwa umsindo weziqhumane;

– Iziqhumane kumele zisetshenziswe endaweni evulelekile, ephandle;

– Ungalinge ubambe isiqhumane ngesandla ngoba ungalimala;

– Ungasibhekisi komunye umuntu,  emotweni noma esilwaneni isiqhumane;

– Uma singaqhumi, ungasheshi ukuphinda usilayithe, linda noma yimizuzu ewu-15 ngaphambi kokuzama futhi;

– Beka ibhakede lamanzi eduze noma okokucima umlilo uma kwenzeka ingozi;

– Sebenzisa isiqhumane ulandela imigomo ebhalwe kuso;

– Qinisekisa ukuthi izimpahla ozigqokile kazisondeli noma kazilengeli esiqhumaneni ngesikhathi usokhela; 

– Ungalinge wokhele isiqhumane entweni evalekile;

– Ungasokheli isiqhumane udle amponjwana noma isidakamizwa.

* Onolwazi ngendawo edayisa iziqhumane ngokungemthethwo angafo-nela iMetro Police ku-031  361  0000 noma iSAPS ku-10111. 

tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleIsiphenduke ihlaya eyenkoqoba (17) yaseCameron eqokelwe kwelesizwe
Next articleIpolitiki yethu isilawulwa yizisu