ISibhedlela iKing Edward sesibizwa ngoVictoria Mxenge yize bekukhona “abangafuni”

198

THANDI ZONDI 

KUVELE eyokuthi kunabebeyihlaba beyihlikiza eyokushitshwa kwegama lesibhedlela iKing Edward VIII, esiseThekwini esesibizwa ngesishoshovu somzalazo, uNkk Victoria Mxenge, owayeyinkosikazi yommeli wodumo eMlazi, uMnu Griffiths Mxenge. Igama lalesi sibhedlela – okuzosetshenziswa izigidi ukulungisa umonakalo owenzeka kusona ngesikhathi kunezikhukhula ngoMbasa (April) 2022 – lishintshwe emcimbini obungoLwesibili. 

UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Nomagugu Simelane, uthe kunabathile abebenganeme ngokushintshwa kwegama, abebefisa siqanjwe ngabanye abantu. “Sikholwa wukuthi ukuze sikwazi ukubuyisa ubunikazi bezwe, imigwaqo, izikhumulo, izakhiwo zikahulumeni, izibhedlela nezinye izindawo zomphakathi, kumele ziveze umlando wethu esikhundleni samagama obandlululo,” kusho uNkz Simelane.

NgUNGQONGQOSHE wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Nomagugu Simelane noNkz Amanda Mxenge oyindodakazi kaVictoria Mxenge (ongasekho) okuqanjwe ngaye isibhedlela ebesaziwa ngeKing Edward. 

Uthe yize ukuguqulwa kwamagama kungeke kwashintsha umonakalo wobandlululo, kodwa kwenza umphakathi uzazi ukuthi ungobani futhi ube nokuzigqaja. 

Njengoba bekugujwa neInternational Nurses’ Day, uthe ukushintshwa kwegama lesibhedlela kuphonsela izisebenzi inselelo yokuba zenze kahle ngenhloso yokuhlonipha igama likaNkk uMxenge. Uthe basazimisele ngokwengeza izisebe-nzi zezempilo ezibhedlela njengoba kwaku-dingidiwe ngesikhathi kuqala iCovid-19. 

UNkk Ntombo Didi oyindodakazi kaNkk Mxenge, uthe: “Ukuqanjwa kwesibhedlela ngomama kusho lukhulu kithina. Lesi ngesinye sezibhedlela ezihlonishwayo.” 

Kulesi sibhedlela kuzolungiswa umonakalo owadalwa yizikhukhula ngoMbasa ka-2022; 

• Yisiphehli sikagesi esizobiza uR7,1 million;

• Iwodi yokubelethisa ezodla uR25 million.

• Kulungiswe isikhungo sokuqeqesha onesi esizodla uR41,5 million.

• Kufakwe kabusha amakheshi (lifts) okuzodla uR11,3 million. 

tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleKukhuthazwa abantu ukuhlolelwa iBP njengoba kugujwa usuku lwayo
Next articleI-Bucs iqede ukuqagela ngoMabasa