isicelo somnyango ezikhungweni zemfundo ephakeme ngodlame kwabesifazane

227

THANDOLUHLE NGUBO 

UMNYANGO wezeMfundo ePhakeme unxuse izikhungo ukusebenzisana nethimba lakwaHigher Health, okuyinhlangano okuhloswe ngayo ukulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane ezikhungweni zemfundo ephakeme. 

Lokhu kuvezwe yisitatimende sikaNgqongoshe wezeMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande ngoMsombuluko, emuva kwesigameko sokugwazwa kukaSinoxolo Myalo (osesithombeni) obengumfundi wesifazane eCape Peninsula University of Technology (CPUT).

Kuvela ukuthi uSinoxolo ugwazwe ngumyeni wakhe ongumfundi wase-University of Western Cape (UWC), esendaweni ehlala abafundi ngempelasonto. 

UNzimande wethule iTransforming Mentalities Initiative, okuwuhlelo oluzobambisana nezinhlaka ezahlukene ezibambisene nomnyango wakhe, ngaphansi kwePost School Education and Training (PSET). 

Inhloso yalolu hlelo wukugqugquzela abesilisa ukuba babe yingxenye yokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane ezweni lonke. 

UMnyango wezeMfundo ePhakeme, ube sewuya emhlanganweni weHigher Health ngawo uMsombuluko, lapho obekuyodingidwa khona udaba lokuhlukunyezwa kwabesifazane. 

Ilungu lethimba leHigher Health, uNkz Thobekile Finger, liveze ukukhathazeka ngezigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane ezenzeka ezikhungweni zemfundo ephakeme.

www.ilanganews.co.za

Previous articleIngqayizivele yethuba “emavukaneni” omculo wesintu 
Next articleOwoKhozi FM uchaze ngobunzima kudlula uzakwabo emhlabeni