Isidoda singafa uma sihlangana nomchamo

  855

  DKT THABILE MTHEMBU

  NAMUHLA kule ngosi sizokhumbuzana ngezitho zomchamo. Uma sikhumbula kahle, sathi emlonyeni wesinye kwabesilisa, kunendlala ebizwa nge-prostate. Masikhumbuzane imisebenzi yayo:

  * Ikhiqiza uketshezi olundlalela ukuphuma kwesidoda. Uma sikhumbula, sathi umchamo uyi-acid kanti isidoda siyi-alkaline. Lokhu-ke kungenza ukuthi imbewu (sperm) esesidodeni ife nokufa uma ingahlangana nomchamo ngenxa ye-acid. Phela isidoda siyingubo yembewu, evikela ukuba ingafi kalula.

  Lolu ketshezi olundlalelayo lunciphisa i-acid, okwenza ukuthi imbewu ingalinyazwa yi-acid yomchamo, kwazise kwabesilisa umchamo nesidoda kuphuma epayipini elilodwa.

  * I-prostate ikhiqize noketshezi oluba wumphako wembewu esesidodeni. Khumbula phela ukuthi imbewu ingahlala izinsuku ezimbalwa uma isifike kowesifazane, okusho ukuthi isizwa yisidoda esiba wumphako wendlela futhi siyivikele.

  * Lolu ketshezi lwengeza nobuningi besidoda ngisho sazi ukuthi kalubambi iqhaza elikhulu kulokhu, kodwa ngama-seminal vesicle aneqhaza elikhulu lapho.

  Phakathi kwi-prostate kunaleli payipi elikhipha umchamo. Kaligcini nje ngokukhipha umchamo, kodwa siyazi ukuthi nesidoda siphuma kulo. 

  Kwi-prostate yilapho ipayipi lesidoda lingena khona kwelomchamo, leli esilibiza nge-urethra, okuyilona esizokhuluma ngalo namhlanje.

  Iyini i-urethral stricture?

  Lokhu kusho ukuncipha kobubanzi be-urethra, okungadalwa yizinto ezihlukene. Nazi ezinye zazo:

  * Yizifo ezithelelana ngocansi. Lapha sikhuluma ngezinto ezinjenge-drop;

  . Ukufaka ipayipi lokuchama noma ukwenza amanye ama-procedure akwi-urethra;

  . Ukulimala noma ukushayeka.

  Yiziphi izimpawu ezenziwa yi-urethral stricture?

  4  Ukuchama kaningi;

  4  Ukuconsa komchamo;

  4 Ukudinga ukuba ufuqe uma uchama;

  4 Amaconsi uma uqeda ukuchama;

  4 Ukuba nezimpawu zama-urinary tract infection (amagciwane asemgudwini wokuchama);

  4  Ukuzwa sengathi kawuqedile ukuchama yize usuqedile.

  Uma nizibuka kahle lezi zinkinga ziyefana nezokuvuvukala kwe-prostate, lokhu esikubiza nge-benign prostatic hyperthrophy.

  Uma uzibona unezinye zalezi zinkinga, kubalulekile ukusukuma uthole usizo emtholampilo noma kudokotela.

  * Uma unesifiso sokusoka, uDkt Thabile Mthembu ukwenza mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala ukubhukha. Usebenzela eBlue Clinic, eMaxwell Centre ngaseCity Hospital, eThekwini. Utholakala enombolweni ethi: 031 309 1832.

  * Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana ngala madilesi:-

  Instagram: @the.blue.clinic

  Instagram

  @the_blue_clinic

  Facebook

  @The Blue Clinic by Dr Thabile

  Youtube

  @The Blue Clinic Dr Thabile

  Previous articleBasabisa ngokuduba i-ANC abebesiza ezikoleni
  Next articleInkatha “ijijimeza” imeya yeTheku ngejozi