Isidumbu sosana sitholwe sintanta emfuleni

474

Kusolwa ukuthi lwebiwe embhedeni unina walo ezumekile

NGULUNATHI Simelane isidumbusakhe esitholwe sintanta emfuleni.

PHUMLANI GAMA

KUDUMA amakhanda emndenini wosana olunezinyanga eziwu-4 olwebiwe lulele nonina embhedeni ngoLwesihlanu, kwatholakala isidumbu salo sintanta emfuleni ngoMgqibelo ekuseni KwaSithebe, eMandeni. Lesi sigameko sishiye amalungu omphakathi ethukile njengoba kuvela ukuthi unina wengane (17), uphaphame ekuseni ingane ingasekho eceleni kwakhe. Isidumbu sikaLunathi Simelane sitholwe ngamalungu omphakathi abebuya endaweni yokucima ukoma ekuseni. Kusolwa ukuthi ogile lo mkhuba ubulale ifasitela, wangena ngaphakathi endlini ebilele unina nosana lwakhe, waluthumba.


UNkz Thembelihle Ngwenya (42) onguninakhulu kaLunathi, uthi isidumbu somzukulu wakhe sitholwe ngabantu abaqale bazitshela ukuthi ngunodoli. “Kuthe uma besondela, bathola ukuthi yingane lena elahlwe emfuleni. Lo mfula unomhosha, useduze nalapha ekhaya. Sifikile emfuleni sathola ukuthi yingane yalapha ekhaya lena elahlwe kuwo. Namanje siyazibuza ngesizathu sokuntshontshwa kwale ngane maqede ibulawe, ilahlwe emfuleni. “Ngokubheka kwami kakukho lapho ilinyazwe khona emzimbeni ngaphandle kokuthi siqaphele ukulimala okusendlebeni. Ngisola ukuthi isibazi esisendlebeni sivuleke uma ingane ilunywa yinkalankala ngoba vele zikhona kulo mfula.


“Indodakazi yami ibilele nengane yayo ekamelweni. Okungishiya nemibuzo engaphenduleki wukuthi bekuyini inhloso yomuntu okanye abantu abagile lo mkhuba ngoba uthathe ingane yodwa kuzona zonke izinto ebezingaphakathi endlini,” kusho uNkz Ngwenya. Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi Kwa- Zulu-Natal uMnu Mhlabunzima Memela, uthe kuyinto ebuhlungu ukwebiwa kwengane itholakale isishonile. “Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini olahlekelwe yingane maqedeyatholakala isishonile. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kunabantu abangayikhathaleli impilo yabantwana. “Sinethemba lokuthi amaphoyisa azokwazi ukuphenya kutholakala izigilamkhuba. Sizothumela ithimba lethu losonhlalakahle elizoyoluleka ngokomqondo amalungu omndeni,” kusho uMnu Memela.

Previous articleAmaloli ayaqhubeka nokubhubhisa emigwaqweni yaKwaZulu-Natal
Next articleUKAPUTENI WOSUTHU UYAMANISWA NE-PIRATES