Isikhulu sisolwa ngokuxoshisa iphoyisa “elisincishe isinene”

333

THANDOLUHLE NGUBO

LIKHALA ngesikhulu samaphoyisa asasesiteshini esiKwaMashu iphoyisa lesifazane lesiteshi saKwaMakhutha elithi silixoshe emsebenzini ngoba linqabe ukulala naso. ILANGA lithole ngomthombo walo ongaphakathi kulesi siteshi, othe uyafisa uzakwabo athole ubulungiswa emuva kokuxoshwa – osola ukuthi uxoshwe emuva kokunqaba ukulala nalesi sikhulu. 

Ulanda ngomsuka walolu daba, uthe iphoyisa lesifazane lilahlwe yicala lokuhluleka wukubika ingozi eyenzeka ngo-2021, lihamba nozakwabo wesilisa. “Babesegaraji lokuthela uphethiloli ngesikhathi beshayiswa ngumshayeli wetekisi owayephuzile. Bamthatha umshayeli eyothweswa icala lokushayela ephuzile esiteshini saKwaMakhutha. 

“Ngandlela thile, umshayela walalwisa sebesesiteshini, wagcina ebalekile, okwenza ukuthi uzakwethu wesilisa aqhumise isibhamu phezulu ngenhloso yokumumisa, kodwa wangama. Umshayeli wabe esevula icala esiteshini saseMlazi, labuya icala leza lapha KwaMakhutha ukuze abaphathi benze uphenyo lwangaphakathi,” kuchaza umthombo.

Uthi icala lanikwa lesi sikhulu ukuba sibe ngumahluleli. Uveze ukuthi ngesonto eledlule, ozakwabo babiziwe esiteshini saKwaMashu behamba nobebamele ngaphansi kwenyunyana yamaphoyisa. Kuthe uma befika, batshelwa ukuthi batholakale benamacala, base bemiswa izinyanga ezimbili bengaholi.

“Uma bechaza, bathi batshelwa ukuthi batholwe benamacala ngale kokuvezwa kobufakazi bophenyo. Ngemuva kwesikhashana bephumile, uzakwethu (wesifazane) wathola ucingo luvela kulesi sikhulu esakhipha isinqumo, simcela ukuba akabuye bayokhuluma ngecala. Waqale wangaya. Sasilokhu sifonile isikhulu, waze wabona ukuthi makaye,” kusho umthombo.

Uthe wadlula esiteshini saKwaMakhutha wabikela umphathi ngokubizwa kwakhe yilesi sikhulu ekubeni sase siphumile isinqumo. Esengenile ehhovisi, isikhulu kasibange sisayikhuluma eyecala, sabe sesimthintathinta, safuna baye nasehhotela, ngokusho komthombo.

“Uzakwethu uthi wathi engena nje ehhovisi lalesi sikhulu, sabe simgagula ngegama sathi makasibingelele ngokusanga (hug). Sasondela samubamba ngenkani sase sithi makasale esesiqabula. Uthi senza konke lokhu nje, siyamthintathinta, simthinta nesitho sangasese. Waze wathi usesikhathini, sabe sesimyeka. Sesimyekile, uthi sabe sesimbuza ukuthi bazoya nini ukuyobhukha ehhotela. Wagcina ephunyukile uzakwethu, wahamba ekhala, wavula icala. Ngemuva kokuvula icala, kwabe sekuvela amaphepha athi isinqumo sezinyanga ezimbili sesiguqukile, sebeyaxoshwa bobabili nalona wesilisa ayenaye,” kuqhuba umthombo.

ILANGA likhulume nesisulu esicele ukuba igama laso ligodlwe ngezizathu zokuphepha. Siveze ukuthi siyafisa ukuthola ubulungiswa njengoba udaba lokuxoshwa kwaso siludlulisele phambili. Sibike ukuthi nanoma sesisehhovisi lalesi sikhulu, satshelwa (yiso isikhulu) ukuthi isigwebo kuseyizinyanga ezimbili bengaholi. Sithi simangele uma sesixoshwa, futhi necala ebesimiselwe lona selishintshile.

“Mina ngangimiselwa ukuthi kangibikanga ukuthi imoto ibe sengozini, yize ingalimalanga futhi engekho nowajutshwa ukuzohlola umonakalo kuyo ngesikhathi kuqhubeka uphenyo. Uzakwethu wamiselwa icala lokuqhumisa isibhamu nokungabiki ukuthi sibe sengozini. Ngemuva kokuba ngivule icala, amaphepha abuya esethi sixoshelwe icala lokuzama ukubulala,” kusho isisulu.

Sitshele leli phephandaba ukuthi okhulumela i-Independent Police Invesitgative Directorate (IPID) kuzwelonke, uPhaladi Shuping, uthe i-IPID esifundazweni iyaliphenya leli cala.

Previous articleUthando lomzali lumqoka enganeni kunemali
Next articleZizothwala kanzima izaguga kuvalwa ukuhola emaposini