Isililo kucima isibani esinguBob Mabena

949

Ube namagalelo amakhulu emisakazweni

NONHLAKANIPHO SHINGA noSANDILE MAKHOBA 

zishaye kwezwela kwabaningi izindaba zokudlula emhlabeni komsakazi obethandwa nga-baningi uBob Mabena obe neqhaza elikhulu ekukhuliseni imisakazo eNingizimu Afrika.

BAHLULWE nawukukhuluma neLANGA osaziwayo abebesondelene nomakadebona kwezokusakaza, uBob Mabena, ozakhele igama nabalandeli eNingizimu Afrika, emuva kokusabalala kwezindaba zokudlula kwakhe emhlabeni izolo ngoMsombuluko. 

Ingwazi kwezikanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika, uDoctor “16 V” Khumalo owacula ingoma ethi, “Get Funky” noMabena ngabo-1994 nomethuli wezinhlelo ongumsakazi, uKini Shandu, bathe kabekho esimeni sokukhuluma bebuzwa ngemizwa yabo ngokudlula kukaMabena emhlabeni. 

Ngesikhathi ILANGA libathinta, bezisanda kuvela zindaba zokudlula emhlabeni kwalo msakazi. UKini ubezwakala ukuthi ubambe izinyembezi njengoba ethe akakwazi nokukhuluma, okungenani makabuye ashayelwe.

Lo msakazi ungomunye wabantu abebeveza ukuthi uMabena wabamba iqhaza elibalulekile empilweni yabo njengoba ethi wake wasebenza ngisho kwakhe, emenzela ingadi. Ubeze aveze ukuthi ngisho uthando lwezokusakaza lwavukuzwa nguMabena kuyena. 

Kuthe uMabena eseqashwe yisiteshi saseThekwini, iGagasi 99.5 FM, le nsizwa yaba ngumdidiyeli wohlelo lwakhe. 

UDoctor okwake kwathi kufanele ayocula noMabena eBhekuzulu Hall, e-University of Zululand KwaDlangezwa, eMpangeni ngo-1994, waphoqeleka ukuthatha indiza emuva komdlalo owawandulela owamanqamu weBob Save Super Bowl ne-Orlando Pirates, lapho kwasha khona inkundla uthe ucela ukungaqale aphawule kepha makafonelwe namhlanje ngoLwesibili ngoba akakwazi ukukhuluma. 

UMabena wazalelwa ePretoria ngo-1969, kanti uzakhele ugazi kwabaningi ngokwethula izinhlelo zomculo emisakazweni nakumabonakude. Ingqalabutho yomsakazi esebenze isikhathi eside noBob Mabena, uMnu Vusi Letsoalo, baphinda bahlala ebhilidini elilodwa eBerea, eGoli ngesikhathi besasebenzela umsakazo iMetro FM, utshele ILANGA  ukuthi uMabena uzomkhumbula kakhulu ngamahlaya nomoya omuhle. 

“Ubengumuntu onothando, engazwani nento ezomlwisa noma ezomkhulumisa,” kusho uLetsoalo. UMabena noLetsoalo baphinda basebenza kwiGagasi 99.5 FM. 

Ezinyangeni ezimbili ezedlule, uMabena ushiywe emhlabeni nguninakhulu athe ubehlaselwe yiCovid-19. Emhlabeni ushiye inkosikazi yakhe, uNkk u-Eucharist Hadebe-Mabena ashade naye ngo-2016. Phambilini wayeshadelwe nguZandile Nzalo owayengumethuli wezinhlelo  futhi engusomabhizinisi. 

UMabena waqala ukuzwakala emisakazweni kwiRaido Bop, yaseNorth West eyayaziwa nge-Republic of Bophuthatswana, lapho ayenohlelo lwasemini nolwasekuseni. Waqala ukungena emkhakheni wezikamabonakude ngesikhathi esahlala khona eNorth West. 

Kwaba yimenenja yeRadio Metro eseyaziwa ngeMetro FM – uKoos Radebe eyamnika umsebenzi wokwethula uhlelo kulesi siteshi, wabe eseqala lapho-ke ethula izinhlelo ezinjengePick a Tune neStuido Mix ayethula no-Melanie Son. 

Ngo-1996 wathuthela esiteshini i-94.7 lapho wathula khona uhlelo waphinde wasebenza njengenye yezimenenja kulesi siteshi. 

Ngo-1999 waqashwa yiKaya FM njengemenenja yezinhlelo, waphinde wethula uhlelo lwasekuseni, okuyilapho zakhwela khona izimendlela, wagcina eseqashwe njengeBusiness Development Manager kwiPrimedia, okuyinkampani ebeyiphethe iKaya FM. 

Phakathi kuka-2007 no-2009, wasebenza njenge-Executive Manager kwaSABC lapho ayephethe khona iziteshi ezinjenge-Metro FM, 5 FM neGoodHope FM. Wabuyela kwiKaya FM wayokwethula uhlelo lwasekuseni ngaphambi kokudlulela kwiGagasi 99.5 FM neHeart FM. 

Osaziwayo bakuleli nabalandeli babhale ezinkundleni zokuxhumana bekhalisana nomndeni wakhe. ULala Hirayama uthe: “Kangikholwa ukuthi uBob Mabena akasekho emhlabeni. Ngikhalisana nomndeni wakhe nabangani. Akukholakali.” 

Umethuli wezinhlelo uCandice Modiselle uthe: “Kangazi nokuthi ngingathini, ngiphelelwe ngamazwi, alale ngokuthula.” 

UPhuthi Mash uthe: “Noma lo nyaka usungaphela nje ngoba vele usuqedile ngathi. Ulale ngokuthula Bob Mabena.”

Umreppa, uL-Tido uthe: “Sengathi angalala ngokuthula uBob Mabena. U-2020 kube wunyaka omubi kakhulu kithina. UBob ubengomunye wo-dj bokuqala ababekholelwa kwi-hip-hop yaseNingizimu Afrika.” 

Imizamo yokuthola ilungu lomndeni wakwaMabena iphunzile kanti kuze kwashicilelwa kungacaci ukuthi yini lena ebeyimnxinile aze adlule emhlabeni. 

Previous articleUminze namathwasa ugobela beyogeza
Next articleUCobra usekulungele ukuqeqesha uSuthu