Isililo ngothisha ephonseka emgwaqweni wezikhukhula

447

Umphakathi usola uhulumeningokungawulungisi umonakalo owenzeka

LUCKY CAIN
UCHAZWE njengobekhonze imfundo nomndeni uthisha ohlangabezane nengozi waphonseka emgwaqweni owabhodloka ngezikhathi zezikhukhula nyakenye, washona ngoLwesihlanu kusihlwa. Imoto kaNkz Noxolo Khumalo (osesithombeni) obefundisa eGoli, ingene kulo mgwaqo oyibhuloho eNhlungwane, eNtuzuma ngoLwesihlanu ebusuku, elibangise kubo eNewtown A, eMatendeni. Ngokuthola kwaleli phephandaba, uNkz Khumalo ubeyovakashela kubo njengoba bekungamaholide ePhasika, kuvalwe nezikole ngesikhathi ehlelwa yingozi. Ekhuluma neLANGA uMnu Njabulo Gcwensa, oyisihlobo sikaNkz Khumalo, uthe uthole lezi zindaba ngo-Lwesihlanu ebusuku, ukuthi sekunengozi eyehlele isihlobo sakhe, ebese sifana nodadewabo ngenxa yokusondelana kwabo.


Uthe bathole ukuthi nezivimbezelo zomgwaqo, bezisusiwe ngesikhathi ‘udadewabo’ ehlelwa yile ngozi. “Uma uqhamuka ngakolunye uhlangothi, zikhona izimpawu ezikuxwayisayo ngalo mgwaqo, yena uqhamuke ngalapho ezisuswe ngakhona. Sisola ukuthi yilapho kuphambane khona izinto, wehlelwa yingozi,” kuchaza uMnu Gcwensa. “Ubeyikhonzile into eya phambili. Beyingapheli ingxoxo engaphawulanga ngokubaluleka kwemfundo. Ubezifela ngomndeni wonke, ikakhulukazi indodakazi yakhe esencane, okusenzima ukuthi siyichazele ngokwenzekile kunina,” esho. Uthe besingakapheli nesikhathi esingakanani eqalile ukufundisa, ubezifela ngomsebenzi wakhe ngoba ungumuntu obezithanda nezingane futhi enesineke.


Abanye bakhale ngomasipala, bewusola ngokuthi yini eyenza uhudule izinyawo ukulungisa umonakalo wezikhukhula. UMnu Gcwensa uthe okwamanje akukho azokuphawula mayelana nalabo abathi kumele umndeni uthathele uhulumeni izinyathelo. Uthe okuseqhulwini kubona wukuqinisekisa ukuthi udadewabo ubekwa ngesizotha, okunye bazokudingida ngemuva kwenkonzo yomngcwabo. Uveze ukuthi nakuba engakaphothulwa amalungiselelo omngcwabo, kodwa maningi amathuba okuthi afihlwe ngeSonto ekhaya elikhulu KwaNyuswa. Omunye wabazali bengane ebifundiswa nguNkz Khumalo, ubabele enkundleni yokuxhumana wezwakalisa imizwa yakhe ngokushona kwakhe.


Umchaze njengothisha obethandwa kakhulu yizingane abezifundisa isiZulu. Uthe akazi uzoyichazela kanjani indodakazi yakhe ukuthi ngeke isaphinde imbone uthisha ebizifela ngaye. Ikhansela elimele umphakathi ngaphansi kukaMasipala weTheku, uMnu Bheki Mvubu, lithe kuyishwa ukuthi kwenzeke lesi sigameko ebesingavimbeka ukuba uhulumeni uyazisukumela izidingo ezibalulekile. Uthe lo mgwaqo ungaphansi kukahulumeni wesifundazwe, bekumele ngabe ngesikhathi uMengameli Cyril Ramaphosa ememezela isimo senhlekelele ngemuva kwezikhukhula, waba seqhulwini lokulungiswa. Uphinde wasola nomphakathi ogudluza izivimbezelo njengoba ethi ezinye zazo zigudluziwe.


Okhulumela uMnyango wezoku-Thutha KwaZulu-Natal, uMnu Kwanele Ncalane, uthe konke sekumi ngomumo ngokulungiswa kwalo mgwaqo njengoba bekunemigomo obekumele ilandelwe ngaphambi kokuthi kugixabezwe (ngethenda) inkampani ezowulungisa. Uthe kuyishwa ukuthi sekuze kwehla isigameko esifuze lesi futhi bayazwelana kakhulu nomndeni ngokuwehlele. Ukhale nangamalungu omphakathi athe agudlula izimpawu zomgwaqo nezivimbezelo. Uthe bazoqinisekisa ukuthi izimpawu zomgwaqo zikhona futhi bawuvale ngokugcwele ukuze kungabe kusasondela zimoto eduze kwakhona, ikakhulukazi njengoba kuzoqala ukwakhiwa emasontweni amabili ezayo.
lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleKUSHISWE IZELAMANINEZIMOTO ZAZO
Next articleWethembisa intoyamehlo owe-AM