ISilo nendesheni emakholweni ngendlunkulu

271

PHUMLANI GAMA

ISHAYE indesheni kubaholi bezenkolo nakubazalwane ukuba bakhulekele iNdlunkulu kaZulu iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini ngesikhathi sethula inkulumo enkonzweni yebandla lamaNazaretha, ohlangothi lwaseBuhleni, ebelihambele esiGodlweni eNyokeni, KwaNongoma, ngoMgqibelo. Leli bandla  belihambise umkhuleko waminyaka yonke. 

Ichaza ngalo mkhuleko – owasungulwa kusekhona uyise, iSilo uZwelithini (uMdlokombana), iMbube ithe inhloso wukukhulekela izinto ezahlukene nokubonga ukuphela konyaka nokuqala kahle komusha.  Ibalule nokuthi lo mkhuleko wendulela umkhosi woselwa, owenziwa minyaka yonke khona eNyokeni. 

Umholi waleli bandla, iNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, uthe namanje kusenzima ezinhliziyweni zamalungu aleli bandla ukwamukela eyokukhothama kweSilo uZwelithini ngenxa yobumnene benhliziyo yakhe nothando ayenalo ngabantu. 

Previous articleIdinga ukubambisana eyobubhoklolo kubafundi
Next articleKubanjwa kuyayekwa ezikoleni zaKwaZulu-Natal ngenxa yemali