ISILO NOSHENGE BACACISA NGOLWENGONYAMA TRUST

395

INTATHELI YELANGA
LANGESONTO ISILO uMisuzulu kaZwelithini (esisesithombeni) sithi uMnu Jerome Ngwenya usazoqhubeka nokuba ngusihlalo webhodi yeNgonyama Trust. Lokhu kuvezwe yisitatimende esikhishwe nguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi kule mpelasonto ngemuva komhlangano abenawo neMbube esishayamthetho esidala sasoNdini. Kulo mhlangano bekukhona nabantwana basendlunkulu. “Selokhu iSilo singenile esihlalweni bekungakaze kube nesikhathi lapho sike sakwazi ukuhlala phansi sikhulume ngalesi sikhwama. “Bekubalulekile ukuthi kuqale kube nezingxoxo phakathi kwethu yikhona nami ngizokwazi ukubonisa nokudlulisa ulwazi olwanele ngalesi sikhwama, ukuze iSilo sizokwazi ngobekwenzeka kusona eminyakeni engamashumi amathathu edlule.


“Lo mhlangano bekubaluleke kakhulu ukuthi ubekhona ngemuva kokusabalala kwezindaba zokuthi kukhona asebebekwe yiSilo kulesi sihlalo ngaphansi komthetho osengamele, i-Section 2A (3)(a) weKwaZulu-Natal Ingonyaka Trust Act. “ISilo sibone kubalulekile ukuba sicacise ngala mahlebezi,” kusho isitatimende. Sithi yize kuke kwamenyezelwa ukuthi iNkosi uThanduyise Mzimela yiyona eseyiqokwe njengoSihlalo, kodwa iNkosi uMzimela yazicelela yona ukuba igama layo lingaphakanyiswa. INkosi Buthelezi ithe iMbube ihlela ukubiza umhlangano ophuthumayo namakhosi ukuzobhunga nawo njengoba yagcina ingasahlangananga nawo ngoZibandlela (December).

Previous articleLIQALILE UKUQULWA ELOKUBULAWA KUKASINDISO MAGAQA
Next articleAbanye abelaphi bendabukobaneqhaza ekubulawenikwabantu – kusho uCele