ISilo sicacise ngeyesikhundla sikandunankulu waso

279

LUCKY CAIN

ISILO uMisuzulu kaZwelithini, siveze ukuthi kuzobanjiswana nawo wonke amalungu aseNdlunkulu kaZulu uma sekuqokwa ozovala isikhundla sikandunankulu waso noZulu, esivuleke ngokukhothama koMntwana waKwaPhindangene, iNkosi uMangosuthu Buthelezi. Sikusho lokhu ngesikhathi sihlangene nesigungu esiphezulu namalungu e-IFP esishayamthetho esidala, oNdini  ngoLwesithathu. 

Sekuke kwaba nezinkulumo zokuthi indodana kaShenge, uMntwana uZuzifa  ingasibamba isikhundla sikayise. UMntwana uZuzifa obekhona kulo mcimbi, sekunezikhawu ebonakala eseduze kweSilo emicimbini, futhi kunguyena osethulayo. 

Naye useke wazwakalisa ezinkulumeni zakhe ukuthi uzimisele ukuya noma yikuphi lapho ejutshwa khona yiSilo.

Amabutho kawasalanga kulo mcimbi. 

IMeya yesiFunda iZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi – umcimbi obuwenziwe ngaphansi kukamasipala wayo – ithe beyi-lFP bazowuvikela umhlaba weSilo komasipala ababaphethe, bavikele ubukhosi njengoba uMntwana waKwaPhi-ndangene wabafundisa. 

Previous articleKufezeke isifiso sikaShenge ngeSilo ne-IFP
Next articleUchiphize izinyembezi evalelisa kuthishanhloko othinteka kwelokubulawa kwephoyisa