ISilo sigxeke isenzo sikaDuma sokuhlwitha umbhobho kundunankulu waso

217

INTATHELI YELANGA

ISILO uMisuzulu kaZwelithini, iNdlulamithi, sichaze isenzo sikaSihlalo we-ANC KwaZulu-Natal, uMnu Sboniso Duma – sokuhlwitha umbhobho kundunankulu waso uMfu Thulasizwe Buthelezi ngoMgqibelo KwaCeza – njengesiyichilo, esikhombisa uchuku nokungabi nobu-Afrika. “Izimpande zesiko lesiZulu zigxile ekuvumeleni abantu babeke ilaka labo. Ukuvimba lokho – kungakhathalekile ukuthi lowo muntu uthini noma ukuliphi izinga lempilo – kuyinhlamba ezimisweni zikaZulu,” kusho iSilo ngesitatimende esikhishwe yihhovisi laso.  Kuzokhumbuleka ukuthi uDuma unyuse izinhloze ebantwini abaningi esikhumbuzweni seminyaka ewu-110 iSilo Dinuzulu kaCetshwayo sabizelwa kwelamathongo, egxavula umbhobho kuButhelezi obethula iNdlulamithi. 

Yize i-ANC ixolisile eSilweni ngalesi senzo, kodwa yale yaphetha ukuxolisa kundunankulu waso, izeseka ngokuthi ubehlose ukujikijela amagabe ezepolitiki kuyona – njengezimbangi zembu lakhe, i-IFP – esebenzisa isikhundla sokuba ngundunankulu kaZulu. ISilo udaba siluphonse ethimbeni elinabantu abawu-10 – okungamakhosi nabantwana baseNdlunkulu kaZulu – ukuba balumunyunge bese besinika umhlahlandlela, ukuze isigameko esifuze esombhobho singaphinde senzeke. Sincome uButhelezi ngokungathathi izinto ngamawala “ngesikhathi uDuma ezama ukumchukuluza nokumhlaza”.

Mayelana nesikhundla sikaNdunankulu kaZulu, i-ANC KwaZulu-Natal ethe ngokomthetho kahulumeni kasikho, iSilo sithe: “Ngokomlando wobukhosi baKwaZulu, undunankulu ungumkhuzi wamabutho, futhi uyinhloko yabakhulumeli beSilo, umsebenzi wakhe omkhulu wukusethula (iSilo) ngaphambi kokuba sikhulume.

Previous articleAmehlo abagijimi abheke kwiDurban City Marathon
Next article23 March 2024