ISilo sikhuthaza ukuhambela imicimbi

467

Sithe ngokuhambelana kungafundwa okwehlukene ngamasiko

ISILO uMisuzulu kaZwelithini eMkhosini woMthayi esigodlweni saso, eMachobeni, eNgwavuma, ngoMgqibelo.

PHUMLANI GAMA

SIGQUGQUZELE omasipala ukuba beseke amakhosi nemiphakathi uma benza imicimbi yesintu ngenhloso yokufukula umnotho ezindaweni zabo, iSilo uMisuzulu kaZwelithini ngesikhathi sethula inkulumo emcimbini woMkhosi woMthayi esigodlweni saso, eMachobeni, eNgwavuma ngoMgqibelo. Sinxuse umphakathi ukuba usondelane nemvelo ngaso sonke isikhathi futhi uyivikele, ingalinyazwa. Sibuye sanxusa umphakathi ukuba uzikhandele inzuzo ngokusebenzisa izinto eziyifagugu lawo. Ngaphandle kwalokho, sibongele isizwe sakwaTembe, eManguzi, esiholwa yiNkosi Mabhudu Tembe, ngokuqhubeka nokugcina uMkhosi woMthayi.


“Ngiyagqugquzela ukuthi yonke imiphakathi iphenye ngalokho okuyifagugu, okungathuthukisa umnotho ezindaweni zayo. Ngiyajabula ukuthi ubukhosi bakwaTembe benza umkhosi wamaganu njalo ngonyaka. “Kuyafuneka ukuba busekwe. Neminye imiphakathi kumele yesekwe uma yenze imikhosi noma imicimbi eqhakambisa lokho okuyifagugu layo. “Njengenkosi yenu, ngiyafisa ukuthi lokho okwenzeka njalo ngoMandulo kwenzeke nakwezinye izindawo. “Kuyiphupho lami ukuthi njengoba Indlunkulu ihanjelwa ngabantu abaningi, nayo ikwenze lokho, ihambele eminye imiphakathi. Kumele sazi ubumqoka ngokuhambelana ngoba kulokho siyafunda ngamasiko ahlukene,” kusho iSilo.


Sitshele izethameli zenkulumo yaso ukuthi sizoqhubeka nokuwugcina lo mkhosi ukuze ungashabalali. “Ngalo mkhosi sifunda ngokuxhumana kwemvelo, isintu nomnotho. Njengenkosi yenu, ngiyathembisa ukuthi ngizokwenza konke okusemandleni ukuxhasa amakhosi nemiphakathi esebenzisa ifagugu ukwenza umnotho wendawo. “IsiZulu sithi impendulo isemlotheni, nami ngithi impendulo enkingeni yomnotho ilele ekukwazini ukuhweba ngamasiko ethu. Khumbulani, enethunga kayisengeli phansi,” kusho iSilo. IMeya yaseJozini, uMnu Mfananaye Mathe, ithe kuyintokozo ukunyathela kweNdlunkulu kaZulu kumasipala wayo. “Umasipala wethu uzibophezele ekwesekeni yonke imicimbi eyenzeka kulesi sigodlo.

Ngokuba khona kwayo, kuhlomula abantu abaningi ngokomnotho. “Ngiyafisa ukugqugquzela abantu bendawo ukuba basebenziselesi sihlahla ngenhloso yokuzakhela imali. Siwumasipala, sibeke imali eningi ngenhloso yokuxhasa nokwamukela imikhosi yalapha endlunkulu,” kusho uMnu Mathe.
phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleLikhiphe izidumbu idamu laseNseleni
Next articleUZwane udalula ubuthaka beChiefs