ISilo silengelwa wukwehlelwa yisithunzi ngolwe-Ingonyama – umhlaziyi

228

JOHN HLONGWA 

SINGASE sibhekane nokuyoqagulisana nosopolitiki ephalamende iSilo uMisuzulu kaZwelithini (esisesithombeni) uma kuwukuthi siyaqhubeka nesinqumo sokuzibambela mathupha esikhundleni sikasihlalo we-Ingonyama Trust Board (ITB). 

Isikhundla sikasihlalo waleli bhodi, sivuleke emuva kokuba ngoLwesibili iSilo simemezele ukuxosha iNkosi yasemaZimeleni, eMthunzini, uThanduyise kaMpiyezintombi Mzimela. 

INkosi uMzimela ixoshwe nomkhulumeli weSilo, uMntwana u-Africa, ababeqokwe ngonyaka odlule ukuqhoqhobala lezi zikhundla. ILANGA labika kabanzi ngokuxoshwa kwabo njengoba kwakuputshuke izincwadi ezibaxoshayo. 

uMnu Reggie Ngcobo okhulumela uMnyango wezoLimo, ezokuKlanywa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zasemaKhaya – oholwa nguNgqogqoshe Thoko Didiza – uthe sebeyitholile incwadi evela eSilweni, emayelana nokuxoshwa kukaMzimela, sizozibambela mathupha kulesi sikhundla. 

Ingonyama Trust ithola imali ngentela ekhokhwa ezindaweni zamakhosi, uhulumeni uyixhasa ngemali yokusebenza kwalesi sikhwama. 

Isazi sezomthetho, uMnu Mpumelelo Zikalala, weZikalala Attorneys, sitshele ILANGA ukuthi uma iSilo siqoka ukuzibambela kulesi sikhundla kungaba nobungozi.  

“Ngokujwayelekile iSilo siwumlomo ongathethi manga. Lokhu kutolikeka ngokuthi akekho osuke esenelungelo lokukhuluma ngemuva kwenkulumo yaso. Ephalamende kuzophenduka lokho njengoba kuzomele siyozichazela mathupha ngokusebenza kwemali yalesi sikhwama.

 “Sizobuzwa imibuzo okusuke kulindeleke ukuba siyiphendule njengoba lesi sikhwama siyingxenye yamali yabakhokhi bentela,” kusho uZikalala. 

“Singalimala kakhulu isithunzi seSilo. Osopolitiki kabadlali, bangasipheka basephule ngemibuzo okuyinto engajwayelekile. 

Uthe iSilo singakwazi ukuqoka ozosimela ukuze uma kunemibuzo ethile, ingayi kusona ngqo.

UMzimela uvumile ukuthi usexoshiwe. 

Kuzokhumbuleka ukuthi iNkosi Mangosuthu Buthelezi – engumphembi we-Ingonyama Trust – yaze yakhothama izwakalisa ukunganeliseki ngokuqokwa kweNkosi uMzimela.

hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleISilo silengelwa wukwehlelwa yisithunzi ngolwe-Ingonyama – umhlaziyi
Next articleKubulawe ikhehla kwashaqwa imali yomsebenzi