ISilo “sinengwe” ngabakwabo sangalubhada emembulweni wetshe likanina

357

JOHN HLONGWA

KUVELE eyokunengeka kweSilo uMisuzulu kaZwelithini ngokuba khona kwabantwana baseNdlunkulu kaZulu ebesingabadingi emsebenzini wokwembulwa kwetshe likanina, iNdlovukazi uMantfombi, uMaDlamini njengesizathu zokungayi kulo mcimbi ngoMgqibelo, KwaKhangelamankengane, KwaNongoma.

ILANGA lithole ngomthombo walo ukuthi iSilo besingabonwa nangokhalo kulo mcimbi. “Izinkinga ziqale ngoMsombuluko odlule lapho iSilo sifonele abathile, sibayalela ukuba bavale isango lasesiGodlweni kwaKhangela ukuze abantwana abathile – abebeyingxenye yokuhlela lo mcimbi -bangakwazi ukungena. Lo mcimbi ubuhlelwe ngokubambisana ngabantwana bendlovukazi esigodlweni KwaKhangela,” kusho umthombo.

Ubuzwa ngokuthi ngabe uNdunankulu kaZulu, uMfu Thulasizwe Buthelezi, kukhona yini akushilo okuyisixoliso esivela eSilweni, uthe: “Kangifuni ukuqamba amanga, inkulumo kandunankulu kangibange ngisazinika ngisho isikhathi sokuyilalela ngoba bese ngicasukile. Esikwaziyo nje wukuthi iSilo kasizanga emcimbini ngoba singahambisani nokuhlelwa kwawo. Ubengakudingi esikwenzela umama, yingakho engezanga, lelo yiqiniso elimsulwa.” 

Ekhuluma egameni lamazinyane aKwaKhangela, uMntwana uNtandoyesizwe, uthe bajabule ngomcimbi wendlovukazi. Ebuzwa ngokungaphumeleli kweSilo, uthe ucela kuphawule uNdunankulu kaZulu. 

Ngokohlelo losuku olubonwe yiLANGA, iSilo bekumele sitheleke emcimbini ngo-10h15 ekuseni, bese kuthi ngo-14h30 ntambama undunankulu wesizwe asethule ukuze sethule inkulumo yaso.

UButhelezi uvumile ukuthi iSilo kasiyanga emcimbini. “Impela iSilo besingeyona ingxenye yomcimbi kodwa isizathu kangisazi. Ngicela ubuze abahleli bomcimbi, cishe yibona abangacacisa ngalokho. “Kuzoba nomhlangano endlunkulu ukudingida ngezinye zezinto. Isilo siveze ukuthi sisazoqoka izinsuku lapho sizokhumbula khona impilo yomntanenkosi (indlovukazi),” esho.

Umntanenkosi wakhothama ngo-2021 emuva kokuxinwa wukugula izinsukwana. Wakhothama eyibambabukhosi njengoba iSilo uZwelithini sakhothama siqoke yena ukuba abambe kulesi sihlalo okugcine kuhleli kusona iSilo uMisuzulu.

hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleI-IFP iyaqhubeka nezinsongo zokuhlakaza uMasipala weTheku uma inqoba
Next articleUsazobala izinsimbi esitokisini uthisha “owadlwengula” itshitshi liphuma eMhlangeni