ISilo siveze eyokukhishwa inyumbazana kwiNgonyama Trust

203

JOHN HLONGWA

SIVEZE okushaqisayo iSilo uMisuzulu kaZwelithini emhlanganweni namakhosi namhlanje esishayamthetho esidala oNdini njengoba sithe amalungu eNgonyama Trust Board kawasidingi nhlobo, afuna ukusixosha. ISilo sikhuluma kanjena nje, yisona esingusihlalo walesi sikhwama esisingethe umhlaba wamakhosi aKwaZulu. Sithe kasiyi ndawo, sizowuvikela umhlaba kaZulu kumnyama kubomvu. “Ngizonibikela makhosi ukuthi kangihleli kahle ebhodini yeNgonyama Trust, bahlangana bodwa bathathe inqumo, ngizwe sengizwa nje. Ngeke ngifihle, umuntu ongixake kakhulu yiChief Executive Committee (CEO), uMnu Mngwengwe. Ngisazodinga umhlangano nabo bonke abathintekayo,” kusho iSilo.

Sithe sizonikela eSwazini ngenhloso yokuyofaka icala kwi-International Court ngokukhishwa inyumbazane yiNgonyama Trust.
Siveze nokuthi isigameko esenzeke KwaCeza nonyaka ngesikhathi kukhunjulwa iSilo uDinuzulu kaCetshwayo – lapho uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezoMnotho, uMnu Sboniso Duma wahlithwa umbhobho kuNdunankulu kaZulu neSio, uMfu Thulasizwe Buthelezi – nokuxoshwa kwenyosi yaso, uMnu Buzetsheni Mdletshe, isewusawoti esilondeni.

Ezinye izinto ezibalulekile ezidingidiwe, wukungavulwa kweNdlu yabaHoli boMdabu KwaZulu-Natal nodaba lweNgonyama Trust Board.

Previous article23 May 2024
Next article25 May 2024