Isiphenduke iKwaJombigazi eyaseMlazi

727

JOHN HLONGWA

SESIPHENDUKE iKwajombigazi isigceme sakwaQ (kweZincane), eMlazi, njengoba
ngoLwesihlanu ebusuku kuqothwe ngenhlamvu izelamani zakwaNxumalo. 

Ukubulalwa kukaMnu Mthokozisi (26) noMnu Siyanda (25) Nxumalo, sekuqubule itwetwe emalungwini omphakathi njengoba bekungakapheli ngisho inyanga kubulawe
abantu abawu-9 kule ndawo. 

Kusolwa ukuthi kubulawa kwalezi zelamani kuhlobene nokwalaba abawu-9, njengoba kweyanyaniswa nezidakamizwa. 

Ngenkathi ILANGA  lihambele kule ndawo, amalungu omphakathi abesaba noku-khuluma ngalolu daba.

Likhulume noMnu Muzi Biyase, onguyisemkhulu wabafi futhi
ongusihlalo weCPF kule ndawo, othe sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukubulawa kwabantu kulesi sigceme. 

“Ngabazukulu bami laba, bazalwa yindodakazi yami. Kwathi uma kushona abazali babo, babuya bazohlala nami. 

“Bebeya kubo kayise ngokuvakasha njengoba bedutshulelwe khona. 

“NgoLwesihlanu ngikuzwile ukuqhuma kwesibhamu, nganganaka, ngize ngezwa ngezintathakusa ngoMgqibelo ukuthi isibhamu ebesiqhuma besibulala abazukulu bami. 

“Ukuqhuma kwesibhamu sekuyinto ejwayelekile kule ndawo,” esho. 

Uthe kusolwa ukuthi abazukulu bakhe bajikelwe ngumngani wabo abebehamba naye. 

“Kuthiwa bebehamba nomngani wabo, bezijabulisa, bedla inyama, okuthe sebegoduka, wavela wabajikela wabadubula. USiyanda uwele khona lapho, uMthokozisi wabaleka esedubulekile, waze wawela emzini othile. 

“Simangele ukuthi nhloboni yomngani le. Noma kungekho okuphathekayo njengamanje, kodwa ngisola sengathi ukubulawa kwabo kuhlobene nokudutshu-lwa kwalaba abashona bebaningi. 

“Akukho okubi ebengibazela khona, mhlawumbe noma bebekwenza, bebe-
ngifihlela. Ngifika endaweni yesigameko, bekungathi bekuhlinzwa izingulube ngendlela igazi ebeliyiyona. 

“Sicela amaphoyisa aselekelele kule ndawo, ixake kakhulu indaba yezidakamizwa ezihlasele kakhulu entsheni,” kusho uBiyase.

Esinye isakhamuzi esikhulume neLANGA – ngombandela wokuba singadalulwa ngenxa yokwesaba – sithe isimo simanzonzo kule ndawo ngenxa yezidakamizwa.

“Kunomuntu ongubhongoza wezidakamizwa la, osebenzisa izingane ukumdayisela zona, nazo zigcine sezizibhema. Nakubo sekuke kwabulawa abantu, (ababulali) bethi bafuna yena wangatholakala, wabaleka. 

“Umbango omkhulu ngowemali. Le ndawo kade ingenjena, isishintshe kakhulu, kumanje nje sihlalele ovalweni. Kasazi ukuthi yini ezolandela,” kusho lesi sakhamuzi. 

Leli phephandaba like labika kabanzi ngokubulawa kwabantu kule ndawo.

hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleUbesephonse ithawula onqobe kowoKhozi FM
Next articleKubongwe oKlebe ngokuboshwa kwababulali bamaphoyisa