Isivunguvungu sicishe sanyomfa owokubekwa kwenkosi

608

JOHN HLONGWA

ISIVUNGUVUNGU somoya siphoqe ukuba kushintshwe indawo yomcimbi wokubeka iNkosi Njabulo Miya yesiZwe saseMazizini, eBergville, ngoLwesihlanu, eNkantolo yeSizwe. Lona bekuwumsebenzi wokuqala – wokubeka inkosi esihlalwe ngenkemba – selokhu iSilo uMisuzulu kaZwelithini, sangena esihlalweni.

ISilo sidlulise umyalezo oqinile eNkosi uMiya. Sithe kumele ibe nemfihlo kanti nokugcontshwa kwayo sikufanise nokuthi isishade nesizwe sayo. “Ngilapha ukuzoqedela umsebenzi owashiywa ngubaba, uMdlokombana. Njengoba siyizihlobo nawe nkosi – ngiyazi ukhulele ekhaya esiGodlweni KwaDlamahlahla – kawufiki nokuhola isizwe, uyawazi lo msebenzi ukuthi wenziwa kanjani. Siyabonga ukuthi umndeni ulikhiphile igama lozongena esihlalweni nina beSilo. Igama belingaphumi kithi nangokuthanda kwethu. Akwenzeki kanjalo, inkosi iyazalwa kayikhethwa. Kasazi-ke uma kusekhona abasathi basazokhetha, mabahambe beyokhetha emaphusheni,” kusho iSilo.

Siqede lapho sadonsa inkemba, sayibeka emahlombe eNkosi Miya. “Nkosi yesizwe, namhlanje ngikwethwesa umsebenzi engawushiyelwa ngumalume wakho, uMdlokombana, vuka udle amadoda.
Wakuthelisa amanzi, kodwa ngoba uNkulunkulu washeshe wamkhumbula, akabange esawuqedela umsebenzi. Uyangithembisa nkosi ukuthi uzosifela lesi sizwe, futhi usugane sona, naso sigane wena, sizobambisana sonke. Ngalokhu ngikwethwesa imikhonto, izibusiso nezilokotho, ube nesifuba nemfihlo ungesabi. UZulu akakaze wesaba. Ngalokhu ngiyakugcoba, kusuka namhlanje masibambisane, uyingane yalapha ekhaya,” kusho iSilo.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Bongiwe Sithole-Moloi, ubonge ithuba lokusebenzisana neSilo. “Thina njengomnyango siye silinde umndeni uhlonze inkosi, besesibambisana nondunankulu (waKwaZulu-Natal) ukuba kuhlelwe lo mcimbi,” kusho yena.

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, uthe bajabule ngalo mcimbi. “Sizizwa sithobekile ngokuba yingxenye yalo mcimbi okwakumele wenziwe eminyakeni emithathu edlule, kodwa kwaphazamisa iCovid-19. Sibonga ukuthi iSilo sinyathele la, kukuhle kujatshulwe,” kusho uNkk Dube-Ncube.

USihlalo waMakhosi KwaZulu-Natal, iNkosi uSifiso Shinga, ubonge iSilo wathi ukugcotshwa kwenkosi ngokusemthethweni kuzokwenza ibuse ngokunethezeka.
INkosi Miya yemukeliswe isitifiketi esisayinwe yiSilo. Izibongela, ithe: “Ngibonga eSilweni ngokunyathela kwaso esizweni, ngibonge namakhosi afikile nabo bonke abahlonishwa. Ngibonga isizwe ngokwenza umcimbi ube muhle kangaka.”

Previous articleZishaywe ngesithende izigungu zezikole
Next articleUsesitokisini umzali ohlasele umfundi (10) esikoleni